IELTS CITY

Describe a time when you shared something with others – Đề thi IELTS Speaking ngày 18/11/2022

Describe a time when you shared something with others là chủ đề thi IELTS Speaking ngày 18/11/2022. Đề này yêu cầu bạn mô tả lại thời gian mà bạn đã chia sẻ điều gì đó với người khác. Hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu dưới đây để nắm được cách triển khai và bổ sung một số từ vựng ghi điểm liên quan tới chủ đề này nhé!

Describe a time when you shared something with others
Describe a time when you shared something with others

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 18/11/2022

Part 2: Describe a time when you shared something with others.
You should say:
– What you shared?
– Who you shared with?
– Why you shared it?
And explain how you felt about sharing it?

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5:

Well, the ancient adage “sharing is caring” still remains true in our modern world. It demonstrates our love, caring, and compassion for one another and contributes to the formation and maintenance of strong alliances and relationships. It is an excellent method for communicating our emotions and sentiments to one another.

I, too, like giving to those in need and strive to assist them in any manner possible. Similarly, I used to stay at a homestay in Dalat around two months ago. During my work trip, I rented a single room since I want a little solitude and peace and quiet. However, I learned one day that the neighboring room was leaking through its roof, making it impossible for anybody to remain there. My warden suggested that I share my room with a gang of bikers for a few days, and I gladly accepted. They were newcomers to the hostel and were unaccustomed with such circumstances.

In addition, they were both quite kind and bashful, but I broke the ice by having a discussion with both of them to get to know them. Gradually, they all felt at ease and began to open out about her. They reported an issue with one of the bicycles while traveling around Vietnam. I informed them that I was aware of the problem and, as a former motorcycle engineer, wanted to assist her. In addition, I feel that if you are in a better situation and have what the other person needs, you should always provide assistance if you can.

In the end, it was a fantastic experience and an opportunity to converse with them since I learned how brilliant and daring they are. We conversed for hours. Additionally, it was amazing to learn more about each individual’s unique story. This tiny act of generosity gained me lifelong friendships with such a wonderful bunch that we decided to share a room. Consequently, this occurrence has granted me lifelong friendships and confidants.

Từ vựng:

  • sentiments (adj): cảm xúc tình cảm
  • solitude (adj): cô độc, cô đơn, một mình
  • warden (n): quản giáo
  • bikers (n): những người đi xe máy/motor
  • bashful (adj): nhút nhát
  • broke the ice: phá vỡ lớp băng- phá vỡ bầu không khí im lặng
  • daring (adj): táo bạo
  • lifelong friendship: tình bạn trọn đời

Bản dịch:

Chà, câu ngạn ngữ cổ xưa “chia sẻ là quan tâm” vẫn đúng trong thế giới hiện đại của chúng ta. Nó thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm và lòng trắc ẩn của chúng ta dành cho nhau, đồng thời góp phần hình thành và duy trì các liên minh và mối quan hệ bền chặt. Đó là một phương pháp tuyệt vời để truyền đạt cảm xúc và tình cảm của chúng ta với nhau.

Tôi cũng vậy, thích giúp đỡ những người gặp khó khăn và cố gắng hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể. Tương tự, tôi đã từng ở một homestay ở Đà Lạt khoảng hai tháng trước. Trong chuyến công tác của mình, tôi đã thuê một phòng đơn vì tôi muốn một chút cô độc và yên tĩnh. Tuy nhiên, một ngày nọ, tôi biết được rằng căn phòng bên cạnh bị dột qua mái nhà, khiến không ai có thể ở lại đó. Quản giáo của tôi đề nghị tôi ở chung phòng với một nhóm người đi xe moto trong vài ngày, và tôi vui vẻ nhận lời. Họ là những người mới đến ký túc xá và không quen với hoàn cảnh như vậy.

Ngoài ra, cả hai đều khá tốt bụng và nhút nhát, nhưng tôi đã phá vỡ bầu không khí im lặng bằng cách thảo luận với cả hai để làm quen với họ. Dần dần, tất cả họ đều cảm thấy thoải mái và bắt đầu cởi mở hơn về cô ấy. Họ đã báo cáo sự cố với một trong những chiếc xe đạp khi đi du lịch khắp Việt Nam. Tôi thông báo với họ rằng tôi đã nhận thức được vấn đề và với tư cách là một cựu kỹ sư xe máy, tôi muốn hỗ trợ cô ấy. Ngoài ra, tôi cảm thấy rằng nếu bạn ở trong một hoàn cảnh tốt hơn và có những gì người khác cần, bạn nên luôn luôn hỗ trợ nếu có thể.

Cuối cùng, đó là một trải nghiệm tuyệt vời và một cơ hội để trò chuyện với họ vì tôi biết được họ thông minh và táo bạo như thế nào. Chúng tôi trò chuyện hàng giờ liền. Ngoài ra, thật tuyệt vời khi tìm hiểu thêm về câu chuyện độc đáo của mỗi cá nhân. Hành động hào phóng nhỏ bé này đã giúp tôi có được tình bạn trọn đời với một nhóm tuyệt vời đến nỗi chúng tôi quyết định ở chung phòng. Do đó, sự kiện này đã mang lại cho tôi tình bạn và những người bạn tâm tình suốt đời.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 18/11/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What do teens not like to share with their parents?

One of the primary reasons why most adolescents are hesitant to discuss their problems with their parents is that they don’t want to overburden or concern them in the process. Even though it looks as if they aren’t paying attention, teenagers may sometimes be quite perceptive and recognize when their parents have reached their breaking point. Because they do not want to burden their parents with more responsibilities, they bottle up their emotions or act them out in unhealthy ways.

Dịch:

Một trong những lý do chính khiến hầu hết thanh thiếu niên ngần ngại thảo luận các vấn đề của mình với cha mẹ là vì họ không muốn tạo gánh nặng hoặc lo lắng cho cha mẹ trong quá trình này. Mặc dù có vẻ như chúng không chú ý, những thanh thiếu niên đôi khi có thể khá nhạy cảm và nhận ra khi nào cha mẹ chúng đạt đến đỉnh điểm. Vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho cha mẹ với nhiều trách nhiệm hơn, họ kìm nén cảm xúc của mình hoặc thể hiện chúng theo những cách không lành mạnh.

2.2. How should their parents teach them about sharing?

For this reason, I think that being a good role model for one’s children to emulate is one of the finest methods for parents to educate their children on how to share. For these and other reasons, I think this is a great approach for parents to instruct their kids in the art of sharing. Share with your kids and the rest of the family to show them how it’s done and to encourage them to do the same. When you’re out and about together, be sure to highlight any examples of kindness and generosity shown by others. If your kids see more examples of sharing, they will develop a deeper grasp of the concept.

Dịch:

Vì lý do này, tôi nghĩ rằng trở thành tấm gương tốt cho con cái noi theo là một trong những phương pháp tốt nhất để cha mẹ giáo dục con cái cách chia sẻ. Vì những lý do này và những lý do khác, tôi nghĩ rằng đây là một phương pháp tuyệt vời để cha mẹ hướng dẫn con cái nghệ thuật chia sẻ. Chia sẻ với con bạn và những người khác trong gia đình để cho chúng thấy cách thực hiện và khuyến khích chúng làm điều tương tự. Khi các bạn đi chơi cùng nhau, hãy nhớ nêu bật bất kỳ ví dụ nào về lòng tốt và sự rộng lượng mà người khác thể hiện. Nếu con bạn thấy nhiều ví dụ về chia sẻ hơn, chúng sẽ hiểu sâu hơn về khái niệm này.

2.3. What is the use of teaching children to share?

Sharing is an important life skill that can help kids make and keep friends, play well with others, take turns, negotiate, and cope with sorrow. Sharing teaches children the importance of cooperation and fair play. They learn that by giving up some of what they want to assist others, they may get what they want for themselves. The need of teaching your child to share grows when he or she starts having playdates with other children or entering child care, preschool, or kindergarten.

Dịch:

Chia sẻ là một kỹ năng sống quan trọng có thể giúp trẻ kết bạn và duy trì tình bạn, chơi tốt với người khác, thay phiên nhau, đàm phán và đối phó với nỗi buồn. Chia sẻ dạy trẻ tầm quan trọng của sự hợp tác và chơi công bằng. Họ học được rằng bằng cách từ bỏ một số thứ họ muốn để giúp đỡ người khác, họ có thể nhận được những gì họ muốn cho chính họ. Nhu cầu dạy con bạn chia sẻ tăng lên khi bé bắt đầu chơi với những đứa trẻ khác hoặc vào nhà trẻ, trường mầm non hoặc mẫu giáo.

2.4. Do people share private things online?

I think that when we’re feeling vulnerable, we want to share our emotions with the world on the internet, and that sometimes we don’t stop to consider who we’re sharing them with. This is quite individualistic. When it comes to some individuals, though, I occasionally feel the need to spill the beans. Sometimes, I get the sense that individuals are desperate to share their innermost thoughts and feelings with the world. My impression is that everyone has something (good or terrible) to share with the world, and that occasionally those who do so may come to regret it after the fact. I agree that it’s not always a smart idea to share every little detail of your life online. There may be eyes on you at all times. Some people may look up to us as role models; if we do something dumb and share it online, it might lead to emotional discomfort or even imitation from others.

Dịch:

Tôi nghĩ rằng khi chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương, chúng ta muốn chia sẻ cảm xúc của mình với thế giới trên internet và đôi khi chúng ta không dừng lại để cân nhắc xem mình đang chia sẻ chúng với ai. Điều này khá cá nhân. Tuy nhiên, khi nói đến một số cá nhân, đôi khi tôi cảm thấy cần phải tiết lộ thông tin. Đôi khi, tôi có cảm giác rằng các cá nhân đang tuyệt vọng chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín nhất của họ với thế giới. Ấn tượng của tôi là mọi người đều có điều gì đó (tốt hoặc xấu) để chia sẻ với thế giới, và đôi khi những người làm như vậy có thể hối hận sau sự việc. Tôi đồng ý rằng không phải lúc nào bạn cũng nên chia sẻ mọi chi tiết nhỏ về cuộc sống của mình trên mạng. Có thể có mắt theo dõi bạn mọi lúc. Một số người có thể coi chúng tôi là hình mẫu; nếu chúng ta làm điều gì đó ngớ ngẩn và chia sẻ nó trực tuyến, điều đó có thể dẫn đến sự khó chịu về mặt cảm xúc hoặc thậm chí là sự bắt chước của người khác.

Cập nhật mới nhất đề thi IELTS Speaking năm 2023 tại BC & IDP

Hy vọng với bài mẫu về chủ đề Describe a time when you shared something with others – Đề thi IELTS Speaking ngày 18/11/2022 sẽ giúp các bạn ghi điểm thật tốt trong speaking khi gặp dạng đề này nhé. Chúc các bạn luyện thi Speaking thật tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!