IELTS CITY

Describe a person who has influenced you to do better in your life – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Describe a person who has influenced you to do better in your life” là để thuộc topic Describe a person miêu tả về một người có sức ảnh hưởng tích cực với cuộc sống của bạn. Các bạn hãy cũng IELTS CITY tham khảo bài mẫu IELTS speaking part 2 này cùng với những từ vựng liên quan tại bài viết phía sau nhé!

Describe a person who has influenced you to do better in your life
Describe a person who has influenced you to do better in your life

Bài mẫu Describe a person who has influenced you to do better in your life – IELTS Speaking Part 2

Đề bài

Part 2: Describe a person who has influenced you to do better in your life.
You should say:
– Who this person is
– How you know him/her
– What this person does
And explain how this person has influenced you to do better in life.

Bài mẫu band 7.5

A strong sense of drive is in my opinion. It’s tough to get things done when you don’t feel inspired or motivated to do so. It’s true that some individuals can inspire themselves, while others need external stimuli like suggestions or praise to start going. Let’s speak about my brother today; he’s been there for me through thick and thin, and his advice has been important in my success. Huy is my brother and he is a professional basketball player.

In his own life, he has achieved great success in every endeavor. In every aspect of his life, he has consistently placed first or second. Life’s obstacles, whatever they were, were never more than he could handle, and he always came out on top. At the same time, he has been instrumental in my progress toward my goals. Recently, he assisted me in accomplishing a key athletic objective. I’ve always had this burning desire to try out basketball and eventually make it as a professional player. But I never stuck to a consistent practice schedule, and I had no skilled basketball players to look up to as role models.

After my brother’s national competition, he returned home for two months of vacation, and I told him about my predicament, as he is quite knowledgeable in this area. In addition to promising to work out with me, he also assisted me in developing a practice schedule for basketball.

We began spending time together on the court, where he always challenged me to play at my highest level. My strength, fitness, and basketball skills improved rapidly. It took me almost 2 months, but I finally made the professional basketball team. Without any problems, I learned several new skills and competed in a school basketball tournament. Everywhere I go, people ask me what I did to have such a toned figure. To my brother, who stuck with me and pushed me on, I owe all I have accomplished. Lastly, I’d like to emphasize that, like my brother, I, too, aim to inspire others to work hard and achieve their goals.

Từ vựng

  • strong sense of: ý thức mãnh liệt
  • external stimuli: sự kích thích bên ngoài
  • obstacles [n]: chướng ngại vật
  • toned figure: thân hình săn chắc
  • emphasize [v]: nhấn mạnh

Bản dịch

Ý thức lái xe mạnh mẽ là rất quan trọng theo quan điểm của tôi. Thật khó để hoàn thành công việc khi bạn không cảm thấy có cảm hứng hoặc động lực để làm như vậy. Đúng là một số cá nhân có thể truyền cảm hứng cho bản thân, trong khi những người khác cần những kích thích bên ngoài như gợi ý hoặc khen ngợi để bắt đầu thực hiện. Hãy nói về anh trai tôi hôm nay; anh ấy đã ở đó vì tôi từ dày đến mỏng, và lời khuyên của anh ấy rất quan trọng trong thành công của tôi. Huy là anh trai của tôi và anh ấy là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.

Trong cuộc sống riêng của mình, anh ấy đã đạt được thành công lớn trong mọi nỗ lực. Trong mọi khía cạnh của cuộc sống, anh ấy luôn đặt vị trí thứ nhất hoặc thứ hai. Những trở ngại trong cuộc sống, bất kể chúng là gì, không bao giờ vượt quá khả năng của anh ấy, và anh ấy luôn là người đứng đầu. Đồng thời, anh ấy là công cụ giúp tôi tiến tới các mục tiêu của mình. Gần đây, anh ấy đã hỗ trợ tôi hoàn thành một mục tiêu thể thao quan trọng. Tôi luôn có mong muốn cháy bỏng được thử sức với bóng rổ và cuối cùng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng tôi không bao giờ mắc kẹt vào một lịch trình luyện tập nhất quán, và tôi không có cầu thủ bóng rổ giỏi chuyên môn nào để làm hình mẫu.

Sau cuộc thi cấp quốc gia của anh trai tôi, anh ấy trở về nhà trong hai tháng nghỉ phép, và tôi đã kể cho anh ấy nghe về tình trạng khó khăn của mình, vì anh ấy khá am hiểu về lĩnh vực này. Ngoài việc hứa sẽ tập luyện cùng tôi, anh ấy còn hỗ trợ tôi xây dựng lịch tập luyện cho môn bóng rổ.

Chúng tôi bắt đầu dành thời gian cùng nhau trên sân, nơi anh ấy luôn thách thức tôi chơi ở đẳng cấp cao nhất. Sức mạnh, thể lực và kỹ năng chơi bóng rổ của tôi được cải thiện nhanh chóng. Tôi đã mất gần 2 tháng, nhưng cuối cùng tôi đã được vào đội bóng rổ chuyên nghiệp. Không có vấn đề gì, tôi đã học được một số kỹ năng mới và thi đấu trong một giải đấu bóng rổ của trường. Đi đến đâu mọi người cũng hỏi tôi đã làm gì để có thân hình săn chắc như vậy. Đối với anh trai của tôi, người đã gắn bó với tôi và thúc đẩy tôi, tôi nợ tất cả những gì tôi đã hoàn thành. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng, giống như anh trai tôi, tôi cũng muốn truyền cảm hứng cho những người khác làm việc chăm chỉ và đạt được mục tiêu của họ.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Trên đây, IELTS CITY đã phân tích đề thi “Describe a person who has influenced you to do better in your life” – Đề thi IELTS Speaking Part 2. Với những kiến thức mà IELTS CITY đem lại, hy vọng sẽ giúp các bạn luyện thi tốt phần IELTS Speaking. Chúc bạn thành công nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!