IELTS CITY

Describe a change you made in your life to help you save a lot of time – Đề thi IELTS Speaking ngày 04.12.2022

Describe a change you made in your life to help you save a lot of time là đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 04.12.2022. Đây là một trong những đề phổ biến hay xuất hiện trong kì thi IELTS Speaking dạo gần đây và cũng có trong bộ đề forecast quý 4 2022.

Có thể nói rằng đây là một chủ không khó với các thí sinh, nhưng để có thể ghi điểm tuyệt đối với giám khảo thì hãy tham khảo ngay đề mẫu cùng với các từ vựng nâng cao được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia học thuật hàng đầu tại IELTS CITY nhé!

Describe a change you made in your life to help you save a lot of time
Describe a change you made in your life to help you save a lot of time

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 04.12.2022

Part 2: Describe a change you made in your life to help you save a lot of time.
You should say:
– What was the change?
– When did it happen?
– How did you feel about it?
And explain if it was a positive or negative change for you.

Bài mẫu band 7.5:

I, like everyone else, am always looking for new methods to get things done more quickly. I have rearranged the time that I go to bed in order to ensure that I get up on time for school each morning.

To begin, I have to contend with morning traffic practically every day since the path I use to go to my workplace is in an industrial area. Even though I’ve used several time-saving strategies, there are times when I just can’t beat the clock and have to be at work or in class. Second, because of the congestion that was just described, I do not want to be stuck in that traffic since it would force me to inhale a significant amount of dirty air, which is hazardous to my health. Even after attempting to modify my sleep pattern, I still had trouble waking up early on my own. As a result, I often found myself hurrying through the morning routine in an attempt to make up for the time I had missed. 

Because I came so close to being late for the previous exam, I’ve made it a goal to get an early start each day so that I can arrive at school with a clear brain. Instead of staying up late until midnight, I decided to try going to bed at approximately ten o’clock at night and setting the alarm for six in the morning. Because of this, I now have a lot more time in the mornings, enabling me to do all the pre-work that I usually do and even go for a walk before starting work. In addition, the early morning trip to school is a pleasure since the air is clean and there is very little traffic.

To tell you the truth, I’m pleased with my “adjustment,” and the end of my tale has arrived.

Từ vựng:

  • rearranged: sự sắp xếp lại
  • time-saving strategies: chiến thuật tiết kiệm thời gian
  • beat the clock: không thể đánh bại chiếc đồng hồ (không thể sớm hơn được)
  • congestion (n): kẻ xe
  • hazardous (adj): độc hại
  • modify (v): điều chỉnh
  • pattern (n): đường lối/loại
  • pre-work: những việc đã chuẩn bị trước

Bản dịch:

Tôi cũng như mọi người, luôn tìm kiếm những phương pháp mới để hoàn thành công việc nhanh hơn. Tôi đã sắp xếp lại thời gian đi ngủ để đảm bảo rằng tôi dậy đúng giờ đi học mỗi sáng.

Để bắt đầu, hầu như ngày nào tôi cũng phải đối mặt với tình trạng giao thông buổi sáng vì con đường tôi đi đến nơi làm việc nằm trong khu công nghiệp. Mặc dù tôi đã sử dụng một số chiến lược tiết kiệm thời gian, nhưng có những lúc tôi không thể vượt qua chiếc đồng hồ và phải ở cơ quan hoặc trong lớp học. Thứ hai, vì tình trạng tắc nghẽn vừa mô tả, tôi không muốn bị kẹt xe vì nó sẽ buộc tôi phải hít một lượng không khí bẩn đáng kể, có hại cho sức khỏe của tôi. Ngay cả sau khi cố gắng thay đổi thói quen ngủ của mình, tôi vẫn gặp khó khăn khi tự dậy sớm. Kết quả là, tôi thường thấy mình vội vã hoàn thành thói quen buổi sáng để cố gắng bù đắp thời gian mà tôi đã bỏ lỡ.

Bởi vì tôi đã suýt bị trễ trong kỳ thi trước, nên tôi đã đặt mục tiêu bắt đầu sớm mỗi ngày để có thể đến trường với một bộ não tỉnh táo. Thay vì thức khuya đến nửa đêm, tôi quyết định thử đi ngủ lúc khoảng 10 giờ đêm và đặt báo thức lúc 6 giờ sáng. Nhờ đó, giờ đây tôi có nhiều thời gian hơn vào buổi sáng, cho phép tôi làm tất cả những việc trước khi đi làm mà tôi thường làm và thậm chí đi dạo trước khi bắt đầu làm việc. Ngoài ra, việc đến trường vào sáng sớm là một niềm vui vì không khí trong lành và rất ít xe cộ qua lại.

Nói thật với bạn, tôi hài lòng với sự “điều chỉnh” của mình, và câu chuyện của tôi đã đến hồi kết.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 04.12.2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What do people do to save their time?

Planning ahead is one of the numerous time-saving strategies I recommend everyone use. Developing and sticking to a schedule is all that is required. This is because sticking to a regular schedule streamlines operations and guarantees zero downtime. I find that many people, including myself, make it a point to mix personal and professional obligations into a single day’s worth of work. Create a routine for yourself that includes time for both work and family, and you’ll find it much easier to strike a healthy balance between the two. I’ve also seen that some people make time-bound, day-to-day work schedules and sort tasks according to importance, duration, and difficulty. As a result, we get back some of our daily time on mundane tasks.

Dịch:

Lập kế hoạch trước là một trong nhiều chiến lược tiết kiệm thời gian mà tôi khuyên mọi người nên sử dụng. Phát triển và bám sát lịch trình là tất cả những gì cần thiết. Điều này là do việc tuân thủ lịch trình thông thường hợp lý hóa các hoạt động và đảm bảo thời gian ngừng hoạt động bằng không. Tôi thấy rằng nhiều người, bao gồm cả bản thân tôi, coi việc kết hợp các nghĩa vụ cá nhân và nghề nghiệp thành giá trị công việc trong một ngày là một điều quan trọng. Tạo một thói quen cho bản thân bao gồm thời gian cho cả công việc và gia đình, và bạn sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều để đạt được sự cân bằng lành mạnh giữa hai điều đó. Tôi cũng đã thấy rằng một số người lập lịch trình làm việc hàng ngày, có giới hạn thời gian và sắp xếp các nhiệm vụ theo mức độ quan trọng, thời lượng và độ khó. Kết quả là, chúng tôi lấy lại một số thời gian hàng ngày của mình cho những công việc trần tục.

2.2. Do you think young or old people can save more time? Why?

In most cases, I find that senior citizens have more spare time and are better able to put it to productive use than younger people. It stands to reason that young people don’t have much spare time, considering that they have to balance things like school, a job, friends, interests, etc. When you enter the senior age bracket, the amount of time you have available begins to decrease. You no longer feel hemmed in by the confines of your home, which have been replaced by a sense of expansiveness. Because you won’t have to go to work or carry around as much, you’ll have more free time; however, this will come at the expense of your physical well-being.

Dịch:

Trong hầu hết các trường hợp, tôi thấy rằng những người cao tuổi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và có khả năng sử dụng nó hiệu quả hơn những người trẻ tuổi. Đó là lý do mà những người trẻ tuổi không có nhiều thời gian rảnh rỗi, hãy cân nhắc rằng họ phải cân bằng mọi thứ như trường học, công việc, bạn bè, sở thích, v.v. Khi bạn bước vào độ tuổi cao hơn, khoảng thời gian bạn có sẵn bắt đầu Làm giảm xuống. Bạn không còn cảm thấy bị giới hạn bởi sự hạn chế của ngôi nhà của mình, mà đã được thay thế bằng một cảm giác mở rộng. Vì bạn sẽ không phải đi làm hay mang vác nhiều, bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn; tuy nhiên, điều này sẽ phải trả giá bằng sức khỏe thể chất của bạn.

Bài viết trên đây IELTS CITY đã chia sẻ các bạn bài mẫu và từ vựng highlight về Describe a change you made in your life to help you save a lot of time – Đề thi IELTS Speaking ngày 04/12/2022 một cách chỉn chu nhất. Hy vọng bài viết hữu ích này sẽ giúp bạn có một kỳ luyện thi thật tốt.

Chúc bạn thành công!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!