IELTS CITY

Bài mẫu đề thi Writing Task 1 ngày 11.02.2023

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11.02.2023 là đề bài dạng Table. Bảng số liệu trong đề này cung cấp cho chúng ta một số thông tin về số tiền mà Hoa Kỳ, Châu Âu và các quốc gia phát triển khác phân bổ cho các nước đang phát triển từ năm 2006 đến 2010.

Hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5+ dưới đây để biết được thêm nhiều cách triển khai ý hay và vận dụng một số từ vựng nâng cao để ghi điểm trong phần thi này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11.02.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11.02.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11.02.2023

Task 1: The table shows the amount of money given to developing countries by the USA, EU countries and other countries from 2006 to 2010 (Figures are in millions of dollars). Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Table)

2. Dàn bài

Introduction: Paraphrase đề bài (giới thiệu nội dung biểu đồ)

Overview: Nêu những đặc điểm khái quát. Trong dạng bài này, người viết cần nêu ra những đặc điểm xu hướng tổng quan và những đối tượng nổi bật như:

 • Mỹ là quốc gia tài trợ nhiều nhất cho các nước đang phát triển trong khi châu Âu và các nước khác tài trợ chỉ một lượng ít
 • Tổng số tiền tài trợ tăng

Body: Mô tả cụ thể và chi tiết. 

 • Body paragraph 1: Mô tả số liệu tử năm đầu đến năm 2009
 • Body paragraph 2: Mô tả số liệu của năm cuối 

3. Sample answer band 7.5+

The table illustrates the amount of money that the United States, Europe, and other developed nations allocated to developing countries between 2006 and 2010.

Overall, it is evident that the amount of money donated increased throughout the surveyed years. While the USA was the largest donor, the EU and other countries also contributed relatively small amounts over the period.

In 2006, the United States supported developing countries with  $9.8 million, followed by $3.1 million from Europe and $2.8 million from other countries. The amount of money provided by the USA, Europe, and other countries went up steadily over the course of the following two years before slightly declining by about 0.3 million in 2009. 

At the end of the period, the USA continued to head the list, with 20.3 million dollars being given to developing countries. The figures for the EU and other regions were around five times lower than the financial aid from the USA, with 4.1 million dollars for the former and 3.7 million dollars for the latter. With the exception of a drop of $0.9 million USD in 2009, the total donations from all nations rose from 15.7 to 28.1 million.

 203 words – Band 7.5+ – Written by IELTS CITY

4. Từ vựng highlight

 • allocate (v): to give something to someone as their share of a total amount, to use in a particular way (phân bổ)
 • evident (a): easily seen or understood (rõ ràng)
 • donate (v): to give money or goods to help a person or organization (quyên góp)
 • donor (n): a person who gives money or goods to an organization (người quyên góp)
 • contribute (v): to give something, especially money, in order to provide or achieve something together with other people (góp phần)
 • head the list: to be number 1 on the list (dẫn đầu danh sách)
 • financial aid:  official help given to a person, organization, or country in the form of money, loans, reduced (viện trợ tài chính)
 • exception (n): someone or something that is not included in a rule, group, or list or that does not behave in the expected way (ngoại lệ)
 • donation (n):money or goods that are given to help a person or organization, or the act of giving them (sự quyên góp)

5. Bản dịch

Bảng minh họa số tiền mà Hoa Kỳ, Châu Âu và các quốc gia phát triển khác phân bổ cho các nước đang phát triển từ năm 2006 đến 2010.

Nhìn chung, rõ ràng là số tiền quyên góp đã tăng lên trong suốt các năm được khảo sát. Trong khi Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất, EU và các quốc gia khác cũng đóng góp số tiền tương đối nhỏ trong giai đoạn này.

Năm 2006, Hoa Kỳ hỗ trợ các nước đang phát triển 9,8 triệu USD, tiếp theo là 3,1 triệu USD từ châu Âu và 2,8 triệu USD từ các nước khác. Lượng tiền do Hoa Kỳ, Châu Âu và các quốc gia khác cung cấp đã tăng đều đặn trong suốt hai năm sau đó trước khi giảm nhẹ khoảng 0,3 triệu vào năm 2009.

Vào cuối kỳ, Mỹ tiếp tục dẫn đầu danh sách với 20,3 triệu USD được trao cho các nước đang phát triển. Con số của EU và các khu vực khác thấp hơn khoảng 5 lần so với viện trợ tài chính từ Hoa Kỳ, với 4,1 triệu đô la cho EU và 3,7 triệu đô la cho các khu vực khác. Ngoại trừ việc giảm đi  0,9 triệu USD vào  năm 2009, tổng số tiền quyên góp từ tất cả các quốc gia đã tăng từ 15,7 lên 28,1 triệu USD.

Vừa rồi, IELTS CITY đã hướng dẫn các bạn cách triển khai bài mẫu band 7.5+ Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11.02.2023. Hy vọng bài viết hữu ích này sẽ giúp bạn ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! Chúc các bạn thi đạt được band điểm mong muốn!

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi IELTS Writing 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC để có thể nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất và đầy đủ nhất trong năm 2023 này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!