IELTS CITY

Bài mẫu Robots – IELTS Speaking Part 1 Topics

Robots là chủ đề cũng không quá xa lạ trong phần thi IELTS Speaking Part 1. Thế nhưng bạn vẫn rơi vào tình trạng bí ý tưởng hoặc có ý rồi nhưng lại không biết diễn đạt như thế nào. Đừng quá lo lắng, IELTS CITY sẽ gửi đến các bạn câu trả lời mẫu chủ đề Robots IELTS Speaking Part 1 kèm theo từ vựng liên quan hữu ích phía sau nhé!

Bài mẫu IELTS speaking Part 1 chủ đề Robots
Bài mẫu IELTS speaking Part 1 chủ đề Robots

Are robots important?

album-art
00:00

Yes, I believe robots are important in today’s world. They have become integral in various industries, aiding in tasks that may be too dangerous or repetitive for humans. Additionally, they contribute to increased efficiency and productivity.

Từ vựng:

 • Integral: Tích hợp
 • Repetitive: Lặp lại
 • Productivity: Năng suất

Dịch:

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Would robots affect people’s life?

album-art
00:00

Absolutely, robots have a significant impact on people’s lives. From revolutionizing industries to simplifying everyday tasks, they shape the way we work and live. While they bring convenience, there are also discussions about the potential effects on employment and the need for adapting to technological changes.

Từ vựng:

 • Revolutionizing: Cách mạng hóa
 • Technological: Công nghệ
 • Adapt: thích nghi
 • Convenience: sự tiện nghi

Dịch:

Have you ever watched a movie about robots?

album-art
00:00

Yes, I’ve watched several movies about robots. One that comes to mind is “I, Robot,” which explores the relationship between humans and highly advanced robots. These movies often raise thought-provoking questions about the role of technology in our lives and the ethical considerations surrounding it.

Từ vựng:

 • Thought-provoking: Khiến người ta suy nghĩ
 • Advanced: Tiên tiến
 • Ethical considerations: cân nhắc về đạo đức

Dịch:

Should we let a robot drive for us for long journeys?

album-art
00:00

While the idea of letting a robot drive for long journeys is intriguing, there are concerns about safety and reliability. Before implementing such technology widely, it’s crucial to ensure that the systems are foolproof and capable of handling unexpected situations. Striking a balance between convenience and safety is essential.

Từ vựng:

 • Intriguing: thú vị
 • Foolproof: Đảm bảo không lỗi
 • Implement: Áp dụng
 • Widely: Rộng rãi
 • Reliability: Độ tin cậy

Dịch:

What can robots do for you at home?

album-art
00:00

Robots can serve various purposes at home. For instance, robotic vacuum cleaners can automate the process of cleaning, making household chores more manageable. Additionally, there are smart home systems that use robotic technology to control lighting, temperature, and security, enhancing overall convenience and efficiency in daily life.

Từ vựng:

 • Automate: Tự động
 • Convenience: sự tiện nghi
 • Smart home systems: Hệ thống nhà thông minh
 • Enhancing: Nâng cao

Dịch:

Tham khảo bài mẫu IELTS Speaking Part 1 khác:

Cập nhật xu hướng ra đề mới nhất tại:

Hy vọng với các câu trả lời mẫu chủ đề Robots IELTS Speaking Part 1 và từ vựng hữu ích phía trên sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi gặp chủ đề này trong kỳ thi IELTS Speaking sắp tới nhé. Chúc các bạn thành công!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!