IELTS CITY

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Singing

Singing (hát hò) là chủ đề IELTS Speaking Part 1 khá mới thường xuất hiện trong năm 2024. Các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu kèm theo từ vựng hay liên quan phía sau nhé

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Singing
Bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Singing

1. Do you like singing? Why?

(Bạn có thích ca hát không? Tại sao?)

Yes, I absolutely enjoy singing! It’s a wonderful way to express emotions and it always lifts my spirits. Plus, it’s an engaging pastime that doesn’t require any equipment—just my voice and maybe some good music.

Từ vựng:

  • Pastime (n): cách tiêu khiển
  • Lift (v): nâng cao tinh thần

Dịch

2. Have you ever learnt how to sing?

(Bạn đã bao giờ học hát chưa?)

I haven’t had formal singing lessons, but I’ve picked up some techniques through online tutorials and practice. I also pay attention to different vocal styles when I listen to music, which helps me improve.

Từ vựng:

  • Technique (n): kỹ thuật
  • Vocal style (n): phong cách hát

Dịch:

3. Who do you want to sing for?

(Bạn muốn hát cho ai?)

I sing mostly for my close friends and family during gatherings. Their enjoyment and the light-hearted atmosphere we create together is truly cherished.

Từ vựng:

  • Gatherings (n): cuộc tụ tập

Dịch

4. Do you think singing can bring happiness to people?

(Bạn có nghĩ ca hát có thể mang lại hạnh phúc cho con người không?)

Definitely! Singing can be incredibly cathartic and has the power to evoke a range of emotions. Whether it’s a joyful or a melancholic song, it allows people to connect and share feelings, which I believe is a source of happiness.

Từ vựng:

  • Cathartic (adj): có tính giải tỏa
  • Evoke (v): gợi ra

Dịch:

Đề này xuất hiện tại:

Hy vọng với các bài mẫu trên, các bạn có dễ dàng trả lời các câu hỏi về chủ đề Singing IELTS Speaking Part 1. Chúc các bạn luyện Speaking thật tốt và sớm đạt Target nhé!


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS cấp tốc chất lượng tại khu vực TPHCM, bạn có thể tham khảo các khóa học IELTS cùng với đội ngũ giáo viên IELTS 8.0+ công khai bằng cấp đầy đủ tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!