ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

Ưu đãi học phí
tháng 07.2024

Ưu đãi lên đến 50%
học phí
Tặng lệ phí thi IELTS
4.664.000 VNĐ

Ưu đãi học phí
tháng 07.2024

Ưu đãi lên đến 50%
học phí
Tặng lệ phí thi IELTS
4.664.000 VNĐ

ĐẶT LỊCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ IELTS MIỄN PHÍ

cùng chuyên gia Anh ngữ học thuật hàng đầu

ielts-city learn
ielts one one
ielts general

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐẶT LỊCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ IELTS
MIỄN PHÍ

cùng chuyên gia IELTS hàng đầu

ielts-city learn
ielts one one
ielts general

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Học IELTS cam kết đầu ra!