IELTS CITY

.

Profile “siêu khủng”
các thầy cô tại IELTS CITY

Cô Ngọc Anh

Profile “siêu khủng”
các thầy cô tại IELTS CITY

Cô Ngọc Anh

8.0 IELTS Overall.
“But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life
believing it is stupid.”

Đội ngũ giáo viên
"cực xịn" tại

IELTS CITY

Đội ngũ giáo viên
"cực xịn" tại

IELTS CITY

Feedback của học viên

Các khoá học

Cô Ngọc Anh

THAM GIA GIẢNG DẠY

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

Các bài viết của cô Ngọc Anh

Các bài viết của cô Ngọc Anh

Các bài viết của cô Ngọc Anh
Các bài viết của cô Ngọc Anh