IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23.07.2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23.07.2023 thuộc dạng Discussion Essay về chủ đề từ thiện. Để có thể triển khai ý tốt cho chủ đề này, Các bạn hãy cũng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5+ kèm theo từ vựng hay phía sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23.07.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23.07.2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23.07.2023

Task 2: Some people think that charity organizations should only offer help to people of their own country. But others believe that these organizations should give aid to people in great need wherever they live. Discuss both views and give your own opinion.

Dàn bài

1. Introduction:

a. Giới thiệu chủ đề bài viết bằng cách paraphrase đề bài.

b. Nêu mục đích của bài viết (thesis statement): This essay will discuss both sides of the argument and provide my own opinion.

2. Body paragraph 1:

a. Main idea: Some people emphasize that charity organizations should focus on the needs of people in their own country.

b. Supporting ideas:

i. Why should a person provide help for someone living somewhere far away while forgetting to care for his or her next-door neighbor, who might also be in great demand?

ii. Helping those within one’s country seems more practical. It is often easier for the giver to find out what the recipient actually needs because they live in the same cultural and socioeconomic conditions.

3. Body paragraph 2:

a. Main idea: Others argue that it seems nationalistic to help only people in one’s own country.

b. Supporting ideas:

i. People of this group doubt whether there is too much attention given to needy individuals within a certain country while there is not enough support offered to those living in the famine of Africa, for example.

ii. Why should we delay providing aids to people in countries that got struck by natural disasters like the recent earthquake victims in Turkey and Syria?

4. Conclusion:

Trình bày quan điểm của người viết: Although the two groups disagree with each other, I tend to think charity organizations should also care for people in need in other countries. I believe the most important purpose of charitable work is to help people, so why should it be limited within a country’s boundary?

Sample Answer 7.5

There have been contradictory views as to who should receive support from charitable organizations: citizens of their own nation or needy individuals regardless of their territory. This essay will discuss both sides of the argument and provide my own perspective on it.

On the one hand, it is emphasized that accommodating domestic needs should be prioritized by philanthropic organizations. Proponents of this view believe that it would be pointless to be concerned for needy people elsewhere while neglecting one’s very next-door neighbor, who might also be in great demand for assistance. Furthermore, helping those within one’s country seems more practical since it is often easier to find out what specific aid is needed when there is some cultural and socioeconomic common ground between the giver and the recipient.

On the other hand, it is argued that concentrating solely on domestic demands seems to derive from a nationalistic rationale. Those who espouse this notion doubt whether there might be excessive attention given to underprivileged individuals within a certain country while insufficient support is being offered to people living in the famine-affected regions of Africa, for instance. Likewise, there should be no reason for delaying aid to victims in territories struck by natural disasters like the recent earthquake sufferers in Turkey and Syria.

In conclusion, although it seems difficult for these two groups to achieve some consensus, I tend to agree that charitable activities should reach out to people in need globally as well. From my perspective, the heart of philanthropy is to cater for all those in demand; hence, it is questionable why this should be territory-bound.

266 words – Band 7.5+ – Written by IELTS CITY

Từ vựng

1. Contradictory [adj]: containing or showing a lack of agreement between statements, facts, opinions or actions (trái ngược).

2. Territory [n]: land that is under the control of a particular country or political leader (lãnh thổ).

3. Domestic [adj]: of or inside a particular country; not foreign or international (trong nước).

4. Philanthropic [adj]: connected with the practice of helping the poor and those in need, especially by giving money (từ thiện).

5. Proponent (of something) [n]: a person who supports an idea or course of action (người ủng hộ).

6. Rationale (behind/for/of something) [n]: the principles or reasons which explain a particular decision, course of action, belief, etc. (lý do).

7. Espouse something [v]: to give your support to a belief, policy, etc. (ủng hộ cái gì).

8. Underprivileged [adj]: having less money and fewer opportunities than most people in society (kém may mắn).

9. Consensus [n]: an opinion that all members of a group agree with (sự đồng thuận).

10. Cater for somebody/something [phr. v.]: ​to provide the things that a particular person or situation needs or wants (phục vụ; chu cấp).

Bản dịch

Đã có những quan điểm trái ngược nhau về việc ai nên nhận hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện: công dân của quốc gia họ hay những cá nhân cần giúp đỡ bất kể vùng lãnh thổ nào. Bài tiểu luận này sẽ thảo luận về cả hai mặt của cuộc tranh luận và cung cấp quan điểm của riêng tôi về nó.

Một mặt, người ta nhấn mạnh rằng việc đáp ứng nhu cầu trong nước nên được ưu tiên bởi các tổ chức từ thiện. Những người ủng hộ quan điểm này tin rằng sẽ là vô nghĩa nếu ta quan tâm đến những người túng thiếu ở nơi khác trong khi bỏ qua người hàng xóm ngay bên cạnh mình, những người cũng có thể đang rất cần sự hỗ trợ. Hơn nữa, giúp đỡ những người trong nước có vẻ thiết thực hơn vì thường sẽ dễ hơn để xác định loại hỗ trợ nào là cần thiết khi giữa người cho và người nhận có một số điểm chung về văn hóa và kinh tế xã hội.

Mặt khác, có ý kiến cho rằng việc chỉ tập trung vào nhu cầu trong nước dường như xuất phát từ một lý do mang tính dân tộc chủ nghĩa. Những người tán thành quan điểm này nghi ngờ liệu có thể có sự quan tâm quá mức dành cho những cá nhân kém may mắn ở một quốc gia nhất định trong khi không đủ sự hỗ trợ dành cho những người sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi nạn đói ở Châu Phi chẳng hạn. Tương tự như vậy, không có lý do gì để trì hoãn viện trợ cho các nạn nhân ở các vùng lãnh thổ bị thiên tai tấn công như những người hứng chịu trận động đất gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Tóm lại, mặc dù hai nhóm này có vẻ khó đạt được sự đồng thuận nhất định, nhưng tôi có xu hướng đồng ý rằng các hoạt động từ thiện cũng nên tiếp cận với những người có nhu cầu trên toàn cầu. Theo quan điểm của tôi, trái tim của hoạt động từ thiện là phục vụ cho tất cả những người có nhu cầu; do đó, có một câu hỏi đặt ra là tại sao điều này lại bị giới hạn bởi ranh giới lãnh thổ.

Hy vọng bài mẫu band 7.5 đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23.07.2023 trên sẽ giúp các bạn có thể tự tin hơn khi gặp phải dạng đề này nhé. IELTS CITY các bạn luyện thi IELTS Writing thành công!

Cập nhật: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất từ IDP và BC


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, bạn có thể tham khảo các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!