IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25.02.2023

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25.02.2023 là đề bài dạng Mixed-chart (Line graph + Bar chart). Hai biểu đồ thể hiện sự so sánh mức thấp nhất và cao nhất về nhiệt độ trung bình hàng ngày cũng như số ngày mưa trung bình trong một năm giữa hai thành phố của Úc, Brisbane và Canberra.

Hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5+ dưới đây để biết được thêm nhiều cách triển khai ý hay và vận dụng một số từ vựng nâng cao để ghi điểm trong phần thi này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25.02.2023 - Dạng mixed charts
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25.02.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25.02.2023

Task 1: The graph and chart below give information on the average daily maximum and minimum temperature in degrees Celsius and the average number of days with rainfall each month for two Australian cities.

Đề thi IELTS Writing Task 1 dạng mixed charts ngày 25/2/2023
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/2/2023

Dàn bài

 • Introduction: Paraphrase đề bài.
  • The graph and chart below → the charts (bỏ “below”).
  • Give information on → compare. 
  • The average daily maximum and minimum temperatures in degrees Celsius → the lows and highs in average daily temperatures (°C).
  • And → as well as.
  • The average number of days with rainfall → the average number of rainy days.
  • Each month → during a year.
  • For two Australian cities → between two Australian cities, Brisbane and Canberra.

⇒ The charts / compare / the lows and highs in average daily temperatures (°C) / as well as / the average number of rainy days / during a year / between two Australian cities, Brisbane and Canberra.

 • Overview: Mô tả khái quát biểu đồ bằng cách nhận xét những đặc điểm nổi bật nhất (3–4 ý).
  • Brisbane ấm hơn nhiều so với Canberra. 
  • Điểm chung: nhiệt độ có xu hướng cao hơn vào quý đầu tiên và cuối cùng của năm. 
  • Lượng mưa, nhìn chung, Brisbane có nhiều ngày mưa hơn Canberra, ngoại trừ từ tháng 6 đến tháng 10.
 • Details: Mô tả một cách cụ thể mỗi đối tượng, dẫn số liệu và so sánh khi cần thiết.
  • Paragraph 1: Nhiệt độ trung bình.
  • Paragraph 2: Số ngày mưa trung bình.

Xem ngay: Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài

Sample Answer band 7.5+

The charts compare the lows and highs in average daily temperatures (°C) as well as the average number of rainy days during a year between two Australian cities, Brisbane and Canberra.

The statistics reflect that Brisbane is much warmer than Canberra. However, they both have in common that their temperatures tend to be higher in the first and last quarters of the year. As for rainfall, Brisbane generally experiences more rainy days than Canberra, except between June and October.

Maximum temperatures in Brisbane peak in February (30°C) and December (28°C), lowering towards June and July (21°C). Canberra’s warmest months also coincide with Brisbane’s, although the temperature is not as high (27°C). Nevertheless, in June and July, Canberra’s maximums (11–12°C) almost equal Brisbane’s minimums (10–11°C), while its minimums even get close to freezing point (1–2°C).

At its summit, Brisbane records up to 13–14 days of rainfall in the first quarter, while Canberra shows only half of that figure. In April, May, November, and December, the gap lessens, yet Brisbane’s figures (10–12) are still significantly higher than Canberra’s (7). Only from June to October does the reverse happen: Canberra experiences 8–10 days of rainfall compared to 7–8 days in Brisbane.

198 words – Band 8.0+ – Written by IELTS City

Từ vựng

 1. Statistics [n]: a collection of information shown in numbers (số liệu thống kê).
 2. Have something in common (with something) [idiom]: (of things, places, etc.) to have the same features, characteristics, etc.
 3. Quarter [n]: a period of three months, used especially as a period for which bills are paid or a company’s income is calculated (một quý trong năm).
 4. Peak [v]: to reach the highest point or value (đạt mốc cao nhất).
 5. Lower [v]: to reduce something or to become less in value, quality, etc. (hạ thấp).
 6. Coincide (with something) [v]: (of two or more events) to take place at the same time (trùng với).
 7. Freezing point [n]: 0° Celsius, the temperature at which water freezes (điểm đóng băng).
 8. Summit [n]: the highest point of something, especially the top of a mountain (đỉnh điểm).
 9. Record [v]: to show a particular measurement or amount (ghi nhận).
 10. Lessen [v]: to become or make something become smaller, weaker, less important, etc. (giảm đi).
 11. The reverse [n]: the opposite of what has just been mentioned (điều ngược lại).

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Bản dịch

Các biểu đồ so sánh mức thấp nhất và cao nhất về nhiệt độ trung bình hàng ngày cũng như số ngày mưa trung bình trong một năm giữa hai thành phố của Úc, Brisbane và Canberra.

Các số liệu thống kê phản ánh rằng Brisbane ấm hơn nhiều so với Canberra. Tuy nhiên, cả hai đều có điểm chung là nhiệt độ có xu hướng cao hơn vào quý đầu tiên và cuối cùng của năm. Về lượng mưa, nhìn chung, Brisbane trải qua nhiều ngày mưa hơn Canberra, ngoại trừ từ tháng 6 đến tháng 10.

Nhiệt độ tối đa ở Brisbane cao nhất vào tháng 2 (30°C) và tháng 12 (28°C), hạ thấp vào tháng 6 và tháng 7 (21°C). Những tháng ấm nhất của Canberra cũng trùng với Brisbane, mặc dù nhiệt độ không cao bằng (27°C). Tuy nhiên, vào tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ tối đa của Canberra (11–12°C) gần như bằng với nhiệt độ tối thiểu của Brisbane (10–11°C), trong khi nhiệt độ tối thiểu của nó thậm chí còn gần với điểm đóng băng (1–2°C).

Tại đỉnh điểm, Brisbane ghi nhận lượng mưa lên tới 13–14 ngày trong quý đầu tiên, trong khi Canberra chỉ cho thấy một nửa con số đó. Vào tháng 4, tháng 5, tháng 11 và tháng 12, khoảng cách giảm bớt, nhưng số liệu của Brisbane (10–12) vẫn cao hơn đáng kể so với của Canberra (7). Chỉ từ tháng 6 đến tháng 10, điều ngược lại mới xảy ra: Canberra trải qua 8–10 ngày mưa so với 7–8 ngày ở Brisbane.

Xem tiếp: Bài mẫu giải đề thi IELTS Writing task 2 ngày 25.02.2023

Vừa rồi, IELTS CITY đã hướng dẫn các bạn cách triển khai bài mẫu band 7.5+ Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25.02.2023. Hy vọng bài viết hữu ích này sẽ giúp bạn ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! Chúc các bạn thi đạt được band điểm mong muốn!

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi IELTS Writing 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC để có thể nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất và đầy đủ nhất trong năm 2023 này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!