IELTS CITY

.

Profile “siêu khủng”
các thầy cô tại IELTS CITY

Thầy Minh Thuần

Profile “siêu khủng”
các thầy cô tại IELTS CITY

Thầy Minh Thuần

8.5 IELTS Overall
“I want to equip my learners with strong foundational knowledge and basic skills
so that they are able to use their second language confidently.”

Đội ngũ giáo viên
"cực xịn" tại

IELTS CITY

Đội ngũ giáo viên
"cực xịn" tại

IELTS CITY

Các khoá học

Thầy Minh Thuần

THAM GIA GIẢNG DẠY

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!