0 Trần Đắc Thiên Vũ

Vinh danh học viên Thiên Vũ đạt IELTS 8.5

Cựu học sinh THPT chuyên Trần Đại Nghĩa – Trần Đắc Thiên Vũ – “phá đảo” thành công IELTS 8.5 Overall sau khóa học tại IELTS CITY

13 Lã Thanh Minh Thư

Minh Thư - Học viên tại IELTS CITY

Chúc mừng học viên Lã Thanh Minh Thư đã đạt được thành tích IELTS 6.5 overall như kỳ vọng!

03 Nguyễn Hoài Anh

Chúc mừng học viên Nguyễn Hoài Anh xuất sắc chinh phục IELTS 7.5 overall sau khóa học tại IELTS CITY! 

09 Ngô Gia Thùy

Chúc mừng học viên Ngô Gia Thùy đạt 7.0 IELTS Overall sau khóa học tại IELTS CITY

IELTS CITY xin gửi lời chúc mừng đến học viên Ngô Gia Thùy xuất sắc đạt 7.0 IELTS Overall sau khóa IELTS Online.

10 Thiều Quang Minh

Chúc mừng học viên Thiều Quang Minh đã chinh phục thành công điểm IELTS 7.0 sau một khóa học tại IELTS CITY!

04 Lê Tiến Đạt

Học viên Tiến Đạt

Chúc mừng học viên Lê Tiến Đạt đã xuất sắc đạt 7.5 IELTS Overall sau một khóa học tại IELTS CITY!

09 Nguyễn Phương Ly

IELTS CITY chúc mừng chị Nguyễn Phương Ly đã xuất sắc đạt 7.0 IELTS overall chỉ sau 30 buổi học tại trường!

16 Nguyễn Hồ Anh Tuấn

IELTS CITY xin chúc mừng học viên Nguyễn Hồ Anh Tuấn đã đạt 6.5 IELTS Overall trong kỳ thi tháng 07.2023 vừa qua.