IELTS CITY

Describe a website on the internet that you use regularly – Đề thi IELTS Speaking ngày 12.02.2023

Describe a website on the internet that you use regularly là đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 12.02.2023. Trong đề này, bạn sẽ phải nói về một website mà bạn sử dụng thường xuyên. Để trả lời tốt cho dạng đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5+ và những từ vựng liên quan phía sau nhé!

Describe a website you use regularly - Đề thi IELTS Speaking ngày 12.02.2023
Describe a website you use regularly – Đề thi IELTS Speaking ngày 12.02.2023

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 12.02.2023

Part 2: Describe a website on the internet that you use regularly
You should say:
– what type of website it is
– how you found out about it
– what it allows you to do
and why you find it useful.

Đề bài tương tự:

 • Describe a website you often use
 • Describe a website you often visit
 • Describe a website you often browse

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5+

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Well, “Notion” is the first app that popped into my mind when it comes to this topic, and I gotta say it’s such a useful app that has helped me a lot in my work and study.

About the time I first knew about this amazing website, I guess it was probably 2 years ago, when I was caught up in so many deadlines from work that I didn’t know how to arrange tons of things on my to-do list. I’d been absolutely clueless about this website until my coworker talked about it in a team meeting. He said that this website was like a lifesaver to him as it helped him organize things in a smart and eye-catching way, which in turn increased his productivity significantly. I was hesitant to use it at first because I was too lazy to figure out how this website worked.

Oh, I forgot to tell you about this website. Well, Notion is an all-in-one workspace where users can write, plan, and get organized. It also allows you to take notes, add tasks, manage projects, and more. What I love about this site is that it provides the building blocks, and you can create your own layouts and toolkit to get work done. Besides, Notion works across all platforms, including iOS and Android, and the data is synchronized when you switch between devices, which is another thing that I find convenient.

Notion is highly customizable and incredibly flexible, I mean, being able to link relevant pages and databases has been extremely useful. Since I registered my account on this site, I have somehow had more motivation to work and finish the deadlines on time. Not just at work, this app has helped me learn vocabulary in foreign languages such as Spanish and Chinese more effectively thanks to its large database and colorful learning templates. Now, I couldn’t imagine my life without this awesome website. 

Tham khảo bài mẫu chủ đề liên quan: Describe a piece of technology that you find difficult to use

Từ vựng

 • pop into one’s mind: appear in one’s mind (hiện lên trong đầu)
 • to be caught up in something: to be busy with something (bận rộn với việc gì)
 • clueless (adj):having no knowledge of something, or of things in general (không có khái niệm về việc gì)
 • a life saver (n): something that helps a lot (một điều gì đó mang lại sự giúp đỡ rất nhiều)
 • hesitant (a): If you are hesitant, you do not do something immediately or quickly because you are nervous or not certain  (chần chừ)
 • all-in-one (a): doing the work of two or more usually separate parts (tất cả trong một)
 • layout (n): the way that something is arranged (sự sắp xếp/thiết kế đồ hoạ)
 • toolkit (n): a set of tools (bộ công cụ)
 • synchronize (v): to (cause to) happen at the same time (đồng bộ hoá)
 • customizable (a): used to describe something that you can change according to a customer’s or user’s particular needs (có thể điều chỉnh theo ý muốn)
 • database (n): a large amount of information stored in a computer system in such a way that it can be easily looked at or changed (cơ sở dữ liệu)

Học thêm: Từ vựng IELTS về chủ đề Technology (Công nghệ)

Bài dịch

Chà, “Notion” là ứng dụng đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nói đến chủ đề này, và tôi phải nói rằng đó là một ứng dụng hữu ích đã giúp tôi rất nhiều trong công việc và học tập.

Lần đầu tiên tôi biết đến trang web tuyệt vời này, tôi đoán có lẽ là khoảng 2 năm trước, khi tôi bị cuốn vào quá nhiều deadline công việc đến nỗi không biết làm cách nào để sắp xếp hàng đống thứ trong danh sách việc cần làm của mình. Tôi hoàn toàn không biết gì về trang web này cho đến khi đồng nghiệp của tôi nhắc về nó trong một cuộc họp nhóm. Anh ấy nói rằng trang web này giống như một chiếc phao cứu sinh đối với anh ấy vì nó giúp anh ấy sắp xếp mọi thứ một cách thông minh và bắt mắt, từ đó tăng năng suất làm việc của anh ấy lên đáng kể. Lúc đầu, tôi đã do dự khi sử dụng nó vì tôi quá lười để tìm hiểu cách thức hoạt động của trang web này.

Ồ, tôi quên nói với bạn về trang web này. Chà, Notion là một không gian làm việc tất cả trong một nơi người dùng có thể viết, lập kế hoạch và sắp xếp. Nó cũng cho phép bạn ghi chú, thêm nhiệm vụ, quản lý dự án, v.v. Điều tôi thích ở trang web này là nó cung cấp các khối nội dung và bạn có thể tạo bố cục và bộ công cụ của riêng mình để hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, Notion hoạt động trên tất cả các nền tảng, bao gồm cả iOS và Android và dữ liệu được đồng bộ hóa khi bạn chuyển đổi giữa các thiết bị, đây là một điều khác mà tôi thấy thuận tiện.

Notion có khả năng tùy biến cao và cực kỳ linh hoạt, ý tôi là, khả năng liên kết các trang và cơ sở dữ liệu có liên quan là cực kỳ hữu ích. Từ khi đăng ký tài khoản trên trang này, tôi phần nào có thêm động lực để làm việc và hoàn thành đúng deadline. Không chỉ trong công việc, ứng dụng này đã giúp tôi học từ vựng bằng các ngoại ngữ như tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung hiệu quả hơn nhờ cơ sở dữ liệu lớn và các mẫu học đầy màu sắc. Bây giờ, tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có trang web tuyệt vời này.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Câu trả lời mẫu đề thi IELTS Speaking Part 3 ngày 12.02.2023

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What effect has the Internet had on the way people generally communicate with each other?

The internet and other contemporary communication technologies have essentially revolutionized the idea of communication by making it very practical, affordable, individualized, and extremely quick. With the use of the internet, one can communicate with more than one person at a time with very minimal efforts and costs. Nevertheless, I think face-to-face communication has become less common as a result of the internet because people prefer to call or chat with people online instead of going to see them in person.

Dịch:

Internet và các công nghệ truyền thông hiện đại khác về cơ bản đã cách mạng hóa ý tưởng truyền thông bằng cách làm cho nó trở nên rất thiết thực, giá cả phải chăng, cá nhân hóa và cực kỳ nhanh chóng. Với việc sử dụng internet, người ta có thể giao tiếp với nhiều người cùng một lúc với những nỗ lực và chi phí rất nhỏ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng giao tiếp trực tiếp đã trở nên ít phổ biến hơn nhờ có internet vì mọi người thích gọi điện hoặc trò chuyện với mọi người trực tuyến hơn là đến gặp họ trực tiếp.

2.2. How do you think communicating by email is different from communicating by text message?

I think the main difference lies in the urgency. Texting, which allows messages to be sent and received almost instantly between the sender and the recipient, technically sounds more like an urgent form of communication. In contrast, email communication is much more formal and is typically used in business settings. Besides, emails may allow readers to have time to read and check whether an immediate reply should be given. Another difference  is that text messages can be displayed and seen right away on the recipients’ phones, whereas emails must be opened and viewed by the recipient in order to be read.

Dịch:

Tôi nghĩ sự khác biệt chính nằm ở tính cấp bách. Nhắn tin cho phép gửi và nhận tin nhắn gần như ngay lập tức giữa người gửi và người nhận và về mặt kỹ thuật nghe có vẻ giống một hình thức liên lạc khẩn cấp hơn. Ngược lại, giao tiếp qua email trang trọng hơn nhiều và thường được sử dụng trong môi trường làm việc. Bên cạnh đó, email có thể cho phép người đọc có thời gian để đọc và kiểm tra xem có nên trả lời ngay lập tức hay không. Một điểm khác biệt nữa là tin nhắn văn bản có thể được hiển thị và nhìn thấy ngay trên điện thoại của người nhận, trong khi người nhận phải mở và xem email mới có thể đọc được.

2.3. Why do you think the Internet is being used more and more for communication?

In my opinion, the internet is being used more and more for both personal and professional communications as it becomes more accessible. The Internet’s ability to instantly and practically reach anyone, wherever they may be on the planet, has also contributed to its popularity. With the aid of the internet, we can exchange enormous amounts of data and information in a short amount of time at a low cost, which has led businesses to embrace this technology.

Dịch:

Theo tôi, internet ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho cả giao tiếp cá nhân và nghề nghiệp khi nó trở nên dễ tiếp cận hơn. Chúng ta có thể dùng Internet tiếp cận ngay lập tức với bất kỳ ai, bất kể họ ở đâu trên hành tinh này. Với sự trợ giúp của internet, chúng ta có thể trao đổi lượng dữ liệu và thông tin khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn với chi phí thấp, điều này đã khiến các doanh nghiệp nắm bắt công nghệ này.

Từ vựng:

 • contemporary (a): existing or happening now, and therefore seeming modern (đương đại)
 • revolutionize (v): to completely change something so that it is much better (cách mạng hoá)
 • individualized (a): prepared or suitable for individual people (được cá nhân hoá)
 • minimal (a): very small in amount (rất nhỏ)
 • urgency (n): the quality of being very important and needing attention immediately (tính cấp bách)
 • recipient (n): a person who receives something (người nhận)
 • accessible (a): able to be reached or easily obtained (dễ dàng được tiếp cận)
 • popularity (n): the fact that something or someone is liked, enjoyed, or supported by many people (sự phổ biến)
 • embrace (v): to accept something enthusiastically (đón nhận)

Để chuẩn bị tốt hơn cho phần thi IELTS Speaking, các bạn có thể tham khảo thêm tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC nhé!

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đầy đủ bài mẫu Describe a website on the internet that you use regularly – đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 12.02.2023 và câu trả lời mẫu part 3 cùng với những từ vựng hữu ích. IELTS CITY hi vọng rằng bạn có thể nắm được cách triển khai ý và học thêm nhiều từ vựng mới để ghi điểm thật tốt cho phần thi IELTS Speaking sắp tới của mình. Chúc các bạn thành công!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!