IELTS CITY

Describe a time when you missed an appointment (planning) – Đề thi IELTS Speaking ngày 31/10/2022

Hôm nay, IELTS CITY sẽ phân tích đề “Describe a time when you missed an appointment (planning)” là chủ đề thi IELTS Speaking ngày 31/10/2022. Đề thi này yêu cầu các bạn hãy kể lại một lần bạn đã lỡ hẹn. Hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu kèm theo từ vựng liên quan phía sau để có thể trả lời thật tốt cho dạng đề này nhé!

Describe a time when you missed an appointment
Describe a time when you missed an appointment

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 31/10/2022

Part 2: Describe a time when you missed an appointment (planning).
You should say:
– When it was
– Who you made it with
– Why you missed it
– And how you felt about it

Đề bài tương tự: Describe a time that you forgot an appointment

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Arriving late or not showing up at all to an appointment is becoming prevalent as people’s lives and schedules become more chaotic and hectic. More than once in my life, I’ve experienced something quite similar. However, if we are going to talk about anything that happened recently, I didn’t show up for the interview that was supposed to take place on Friday.

Up until Thursday night, I remembered the appointment like it was yesterday, and I knew that I had a very important interview the next day. However, as soon as I started my day, I was swamped with a number of commitments. As if that weren’t enough, I also had to take care of a number of household duties. My brother had to remind me of my interview since I had been so preoccupied with more pressing matters.

When I saw that I was going to be late, my body flew into a state of terror. To put it simply, I went into a frenzy. In a mad dash, I finished my task and got ready for my next appointment. Unfortunately, I was about 1.5 hours late for the interview by the time I got there.

The interview had to be rescheduled or moved to the evening as a direct result of this, and the company was not happy about it. The interview went well, and I’m glad that I don’t have any other commitments that day; otherwise, I could have lost out on the chance.

Từ vựng

  • chaotic and hectic: hỗn loạn và bận rộn
  • swamped [v]: bị ngập
  • commitment [n]: cam kết
  • preoccupied [adj]: bận tâm
  • pressing matter: vấn đề cấp bách

Bản dịch

Đến muộn hoặc lỡ hẹn đang trở nên phổ biến khi cuộc sống và lịch trình của mọi người trở nên hỗn loạn và bận rộn hơn. Hơn một lần trong đời, tôi đã trải qua một điều tương tự. Tuy nhiên, nếu chúng ta định nói về điều gì đã xảy ra gần đây, tôi đã không xuất hiện cho cuộc phỏng vấn được cho là sẽ diễn ra vào thứ Sáu.

Cho đến tối thứ Năm, tôi nhớ lại cuộc hẹn như mới hôm qua, và tôi biết rằng tôi có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, ngay khi tôi bắt đầu ngày mới của mình, tôi đã bị ngập trong một số cam kết. Như thể vẫn chưa đủ, tôi còn phải lo một số công việc gia đình. Anh trai tôi đã phải nhắc nhở tôi về cuộc hẹn phỏng vấn vì tôi đã quá bận tâm đến những vấn đề cấp bách hơn.

Khi tôi thấy rằng tôi sẽ đến muộn, cơ thể tôi rơi vào trạng thái kinh hoàng. Nói một cách đơn giản, tôi đã rơi vào tình trạng điên cuồng. Trong một lúc điên cuồng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẵn sàng cho cuộc hẹn tiếp theo. Thật không may, tôi đã đến trễ khoảng 1,5 giờ cho cuộc phỏng vấn vào thời điểm tôi đến đó.

Cuộc phỏng vấn phải được dời lại hoặc dời sang buổi tối là kết quả trực tiếp của điều này và công ty không hài lòng về điều này. Cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, và tôi rất vui vì tôi không có bất kỳ cam kết nào khác vào ngày hôm đó; nếu không, tôi có thể đã mất cơ hội.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 31/10/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. Is it important to have a daily plan? 

It is simple and quite important to carry out some kind of daily planning. This will enable you to distinguish between time spent working and time spent relaxing in a manner that is both obvious and succinct. Knowing what to anticipate from the following day reduces the amount of tension that will be carried over into the next day. This is in addition to the fact that knowing what to expect from the next day enables you to evaluate your character and get ready for the day ahead. As a consequence of this, there may be a considerable reduction in the amount of stress experienced.

Dịch:

Nó đơn giản và khá quan trọng để thực hiện một số loại lập kế hoạch hàng ngày. Điều này sẽ cho phép bạn phân biệt giữa thời gian dành cho làm việc và thời gian dành cho việc thư giãn một cách rõ ràng và ngắn gọn. Biết những gì dự đoán từ ngày hôm sau sẽ giảm bớt căng thẳng sẽ chuyển sang ngày hôm sau. Điều này bổ sung cho thực tế rằng việc biết những gì mong đợi từ ngày hôm sau cho phép bạn đánh giá tính cách của mình và sẵn sàng cho ngày mới. Do đó, có thể giảm đáng kể mức độ căng thẳng phải trải qua.

2.2. Is there anything that can’t be planned?

Yes! Life may be filled with unexpected surprises. Day-to-day planning is simple, nevertheless you never realize what can come up in the middle of the week. Just imagine you’re on your journey home after a typical workday and have had a pleasant evening. Since being watched by outsiders is not part of your everyday life, you are unprepared for it.

Dịch:

Có chứ! Cuộc sống có thể chứa đầy những điều bất ngờ không lường trước được. Lập kế hoạch hàng ngày rất đơn giản, tuy nhiên bạn không bao giờ nhận ra điều gì có thể xảy ra vào giữa tuần. Chỉ cần tưởng tượng bạn đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc điển hình và đã có một buổi tối vui vẻ. Vì bị người ngoài theo dõi không phải là một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn, nên bạn không chuẩn bị cho điều đó.

2.3. Do you think it is important to have a work-life balance?

The capacity of a person to maintain a healthy work-life balance might not only improve their physical health and the quality of their friendships, but it also has the potential to increase their level of productivity and, eventually, their level of performance. To put it another way, if the work that your workers do is not seen as a burden, then they will put in more effort, make fewer mistakes, and have a higher chance towards becoming brand advocates for their organization.

Dịch:

Năng lực của một người trong việc duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống có thể không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất và chất lượng tình bạn của họ, mà còn có khả năng tăng mức năng suất và cuối cùng là mức độ hiệu quả của họ. Nói cách khác, nếu công việc mà nhân viên của bạn làm không bị coi là gánh nặng, thì họ sẽ nỗ lực nhiều hơn, ít mắc lỗi hơn và có cơ hội cao hơn trở thành người ủng hộ thương hiệu cho tổ chức của họ.

Để chuẩn bị tốt hơn cho phần thi IELTS Speaking, các bạn có thể tham khảo thêm tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC nhé!

Trên đây, IELTS CITY đã phân tích đề thi “Describe a time when you missed an appointment (planning)” – Đề thi IELTS Speaking ngày 31/10/2022. Với những kiến thức mà IELTS CITY đem lại, hy vọng sẽ giúp các bạn luyện thi tốt phần IELTS Speaking. Chúc bạn thành công nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!