IELTS CITY

Describe a sportsperson you admire – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3

Describe a sportsperson you admire là đề bài thuộc topic Describe a person. Trong đề này, ta sẽ nói về một người vận động viên mà bạn hằng ngưỡng mộ. Để trả lời điểm cao cho đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu 7.5 Part 2 và 3 cùng với một số từ vựng hay tại bài viết này nhé!

Describe a sportsperson you admire - bài mẫu IELTS Speaking part 2 & 3
Describe a sportsperson you admire – bài mẫu IELTS Speaking part 2 & 3

1. Bài mẫu Describe a sportsperson you admire – Speaking Part 2

Describe a sportsperson you admire.
You should say:
– Who the person is
– What sport he or she does
– When did you first hear about this person
And why you admire him or her.

Tên đề tương tự:

 • Describe an athlete that you admire
 • Describe a sportsperson from your country who did well in a sports event

Tham khảo đề bài tương tự:

Trước khi tham khảo các bài mẫu Part 2 sau đây, IELTS CITY khuyên bạn nên xem qua cách trả lời Speaking Part 2 để nằm được các triển khai ý hiệu quả nhất nhé!

Bài mẫu 1 – Cầu thủ Lionel Messi

Describe a Sportsperson you admire - Lionel Messi
Describe a Sportsperson you admire – Lionel Messi

Dàn bài

I. Introduction

 • Briefly introduce the sportsperson: Lionel Messi
 • Mention that Messi is a legendary Argentine footballer

II. Background Information

 • Explain Messi’s role and position in football: forward
 • Mention his career with FC Barcelona and later move to Paris Saint-Germain

III. When I First Heard About Messi

 • Approximate age when I first heard about Messi: around 10 years old
 • Highlight that Messi was already a sensation and making headlines in the sports world

IV. Reasons for Admiration

A. Extraordinary Talent and Consistency

 • Highlight Messi’s incredible skills, dribbling, and goal-scoring ability
 • Mention his numerous records and multiple Ballon d’Or titles
 • Emphasize his work ethic and ability to perform under pressure

B. Sportsmanship and Philanthropy

 • Discuss Messi’s sportsmanship on and off the field
 • Explain his philanthropic efforts and support for charitable causes
 • Show how he is a compassionate and responsible global citizen

V. Conclusion

 • Summarize the key points and reiterate admiration for Lionel Messi
 • Mention his inspirational role for me and others in society

Sample Answer

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

I’d like to talk about Lionel Messi, the legendary Argentine footballer, who I greatly admire.

Lionel Messi is a household name in the world of football, and he is widely regarded as one of the greatest footballers of all time. He is known for his incredible skills, extraordinary dribbling, and remarkable goal-scoring ability. Messi primarily plays as a forward in the sport of football, and he has spent the majority of his career with FC Barcelona, although he later joined Paris Saint-Germain.

I first heard about Lionel Messi when I was a young child, probably around 10 years old. At that time, I was just starting to get into football, and Messi’s name was everywhere in the sports news and on the playground. He was already a sensation and making headlines with his astonishing performances on the field.

There are several reasons why I admire Lionel Messi. First and foremost, his extraordinary talent and consistency in the world of football are truly remarkable. He has an incredible work ethic and determination, which have enabled him to break numerous records and win multiple awards, including multiple Ballon d’Or titles. I admire his ability to perform under immense pressure and his sportsmanship on and off the field.

Moreover, Messi’s philanthropic efforts are highly commendable. He has used his fame and fortune to make a positive impact on society by supporting various charitable causes, including children’s healthcare and education. This demonstrates that he is not just a great athlete but also a compassionate and responsible global citizen.

In conclusion, Lionel Messi is a sports icon who has left an indelible mark on the world of football. His exceptional skills, work ethic, and philanthropic endeavors are all reasons why I admire him. He serves as an inspiration for me and countless others, and his contributions to the sport and society are truly commendable.

Từ vựng:

 1. Legendary: Huyền thoại
 2. Extraordinary: Phi thường
 3. Remarkable: Đáng chú ý
 4. Philanthropic: Từ thiện
 5. Sensation: Sự nổi tiếng
 6. Indelible: Không thể xóa
 7. Consistency: Sự kiên định
 8. Work ethic: Đạo đức làm việc
 9. Commendable: Đáng khen ngợi
 10. Ballon d’Or: Quả bóng vàng
 11. Global citizen: Công dân toàn cầu
 12. Icon: Biểu tượng
 13. Dribbling: Đánh bóng
 14. Sportsmanship: Tinh thần thể thao

Bản dịch:

Tôi muốn nói về Lionel Messi, cầu thủ bóng đá huyền thoại người Argentina, người mà tôi rất ngưỡng mộ.

Lionel Messi là một cái tên quen thuộc trong thế giới bóng đá và anh được nhiều người coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh được biết đến với kỹ năng đáng kinh ngạc, khả năng rê bóng phi thường và khả năng ghi bàn đáng nể. Messi chủ yếu chơi ở vị trí tiền đạo trong môn thể thao bóng đá và anh đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho FC Barcelona, ​​​​mặc dù sau đó anh gia nhập Paris Saint-Germain.

Lần đầu tiên tôi nghe nói về Lionel Messi là khi tôi còn nhỏ, có lẽ khoảng 10 tuổi. Vào thời điểm đó, tôi mới bắt đầu bước chân vào bóng đá và tên Messi xuất hiện khắp nơi trên các bản tin thể thao và trên sân chơi. Anh ấy đã gây chú ý và gây chú ý với màn trình diễn đáng kinh ngạc trên sân.

Có nhiều lý do khiến tôi ngưỡng mộ Lionel Messi. Đầu tiên và quan trọng nhất, tài năng phi thường và sự kiên định của anh ấy trong thế giới bóng đá thực sự đáng chú ý. Anh ấy có đạo đức làm việc và sự quyết tâm đáng kinh ngạc, điều này đã giúp anh ấy phá vỡ nhiều kỷ lục và giành được nhiều giải thưởng, bao gồm nhiều danh hiệu Ballon d’Or. Tôi ngưỡng mộ khả năng thi đấu dưới áp lực to lớn cũng như tinh thần thể thao của anh ấy trong và ngoài sân cỏ.

Hơn nữa, những nỗ lực từ thiện của Messi rất đáng khen ngợi. Anh ấy đã sử dụng danh tiếng và tài sản của mình để tạo ra tác động tích cực đến xã hội bằng cách hỗ trợ nhiều hoạt động từ thiện khác nhau, bao gồm cả việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em. Điều này chứng tỏ anh không chỉ là một vận động viên giỏi mà còn là một công dân toàn cầu nhân ái và có trách nhiệm.

Tóm lại, Lionel Messi là một biểu tượng thể thao đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong thế giới bóng đá. Những kỹ năng đặc biệt, đạo đức làm việc và nỗ lực từ thiện của anh ấy đều là lý do khiến tôi ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy là nguồn cảm hứng cho tôi và vô số người khác, đồng thời những đóng góp của anh ấy cho thể thao và xã hội thực sự đáng khen ngợi.

Bài mẫu 2 – Vợt thủ Serena Williams

Describe a Sportsperson you admire - Serena Williams
Describe a Sportsperson you admire – Serena Williams

Dàn bài

I. Introduction

 • Introduce the sportsperson: Serena Williams
 • Mention her status as a tennis legend

II. Description of Serena Williams

 • Highlight her exceptional tennis skills
 • Mention her dominance in women’s tennis and Grand Slam titles

III. When and How I First Heard About Her

 • Describe the context of first learning about Serena Williams through television

IV. Reasons for Admiration

 • Resilience and determination throughout her career
 • Ability to overcome challenges and setbacks
 • Advocacy for gender equality and social issues

V. Conclusion

 • Summarize why Serena Williams is admired
 • Emphasize her impact on tennis and society

Sample Answer

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

I’d like to talk about a sportsperson whom I deeply admire, and that person is Serena Williams. She is a tennis legend who has made an indelible mark on the world of sports.

Serena Williams is widely recognized for her exceptional tennis skills. She has been a dominant force in women’s tennis for over two decades. Serena has won numerous Grand Slam titles, including Wimbledon, the US Open, and the Australian Open, solidifying her status as one of the greatest tennis players of all time.

I first learned about Serena Williams when I watched a tennis match on television with my family. Her powerful serves, incredible agility on the court, and fierce determination immediately caught my attention. It was evident that she was not just a skilled athlete but also a role model for aspiring tennis players around the world.

What truly sets Serena Williams apart and makes her worthy of admiration is her resilience and determination. Throughout her career, she has faced numerous challenges, including injuries and setbacks. However, she never gave up and always came back stronger. Her ability to overcome adversity and stay at the top of her game is truly inspiring.

Furthermore, Serena Williams has been a vocal advocate for gender equality in sports and has used her platform to raise awareness about important social issues. Her commitment to making a positive impact both on and off the tennis court is commendable.

In conclusion, Serena Williams is a sportsperson I deeply admire for her extraordinary tennis prowess, resilience, and her dedication to making a difference in the world. She has not only achieved remarkable success in her sport but has also inspired countless individuals, including myself, with her determination and advocacy.

Từ vựng:

 • Resilience: Sự kiên nhẫn
 • Dominant: áp đảo
 • Advocacy: Sự bảo vệ, ủng hộ
 • Admiration: Sự ngưỡng mộ
 • Indelible: Không thể xóa nhòa
 • Setbacks: sự cố
 • Prowess: Kỹ năng tài năng
 • Platform: Nền tảng
 • Commendable: Đáng khen ngợi
 • Aspiring: Đam mê, khát khao

Tham khảo thêm từ vựng IELTS chủ đề sport (Thể thao)

Bản dịch

Tôi muốn nói về một vận động viên thể thao mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, và người đó là Serena Williams. Cô là huyền thoại quần vợt, người đã ghi dấu ấn không thể phai mờ trong làng thể thao thế giới.

Serena Williams được công nhận rộng rãi nhờ kỹ năng chơi quần vợt đặc biệt của mình. Cô ấy đã là thế lực thống trị quần vợt nữ trong hơn hai thập kỷ. Serena đã giành được nhiều danh hiệu Grand Slam, bao gồm Wimbledon, US Open và Australian Open, củng cố vị thế của cô như một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Lần đầu tiên tôi biết đến Serena Williams là khi tôi cùng gia đình xem một trận đấu quần vợt trên tivi. Những cú giao bóng mạnh mẽ, sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc trên sân và quyết tâm mãnh liệt của cô ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Có thể thấy, cô không chỉ là một vận động viên điêu luyện mà còn là hình mẫu cho các tay vợt đầy tham vọng trên toàn thế giới noi theo.

Điều thực sự khiến Serena Williams trở nên khác biệt và khiến cô đáng ngưỡng mộ chính là sự kiên cường và quyết tâm. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã phải đối mặt với vô số thử thách, bao gồm cả chấn thương và thất bại. Tuy nhiên, cô không bao giờ bỏ cuộc và luôn trở lại mạnh mẽ hơn. Khả năng vượt qua nghịch cảnh và luôn đứng đầu trong trò chơi của cô ấy thực sự truyền cảm hứng.

Hơn nữa, Serena Williams còn là người lên tiếng ủng hộ bình đẳng giới trong thể thao và đã sử dụng nền tảng của mình để nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội quan trọng. Cam kết của cô ấy trong việc tạo ra tác động tích cực cả trong và ngoài sân quần vợt là điều đáng khen ngợi.

Tóm lại, Serena Williams là một vận động viên thể thao mà tôi vô cùng ngưỡng mộ vì năng lực quần vợt phi thường, khả năng phục hồi và sự cống hiến của cô ấy để tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Cô ấy không chỉ đạt được thành công đáng kể trong môn thể thao của mình mà còn truyền cảm hứng cho vô số cá nhân, trong đó có tôi, bằng quyết tâm và sự ủng hộ của mình.

Bài mẫu 3 – Ánh viên

Describe a sportsperson from your country who did well in a sports event.

You should say:

 • Who he/she is
 • What you know about him/her
 • What he/she is like in real life
 • What achievement he/she has made

And explain why you admire him/her.

I. Introduction
A. Introduction to Ánh Viên
B. Overview of her exceptional career in swimming

II. Early Life and Background
A. Ánh Viên’s upbringing and introduction to swimming
B. Initial training and development in the sport

III. Career Milestones
A. Highlighting her groundbreaking participation in the 2016 Summer Olympics

 1. Description of her performance and achievements
 2. Impact on Vietnam’s sporting community
  B. Notable victories and records in other competitions

IV. Personal Attributes
A. Dedication and discipline in training
B. Resilience and determination in the face of challenges
C. Pursuit of excellence as a driving force in her career

V. Impact and Legacy
A. Inspiration to aspiring swimmers in Vietnam and beyond
B. Symbol of national pride and representation for Vietnam in international sports
C. Reflection on the lessons learned from Ánh Viên’s journey

VI. Conclusion
A. Recap of Ánh Viên’s significance in the world of swimming
B. Personal appreciation for her influence and inspiration

let me tell you about Ánh Viên, a prominent sportsperson from my country who has excelled in swimming.

Ánh Viên is a Vietnamese swimmer who has made waves in the world of sports. She’s not only a talented athlete but also an inspiration to many aspiring swimmers. In real life, Ánh Viên is known for her dedication, discipline, and determination. She embodies the true spirit of a champion, always pushing herself to the limit in training and competitions.

One of her most remarkable achievements was during the 2016 Summer Olympics, where she represented Vietnam in swimming. Despite facing tough competition from world-class athletes, Ánh Viên showcased her extraordinary skills and resilience, earning her country’s admiration and respect. She became the first Vietnamese female swimmer to qualify for the Olympics, marking a significant milestone in Vietnam’s sports history.

What sets Ánh Viên apart is not just her athletic prowess but also her relentless pursuit of excellence. She’s a shining example of what hard work and perseverance can accomplish. Despite facing numerous challenges along the way, she never gave up on her dreams and continued to strive for greatness.

I truly admire Ánh Viên for her unwavering determination, resilience, and passion for swimming. She’s not only a role model for young athletes but also a symbol of national pride for Vietnam. Her journey to success serves as a reminder that with dedication and perseverance, anything is possible. Ánh Viên’s story inspires me to chase my own dreams relentlessly and never settle for anything less than my best.

 1. Resilience (n): Sức bền bỉ
 2. Prowess (n): Tài năng
 3. Relentless (adj): Không ngừng nghỉ
 4. Aspiring (adj): Khao khát, mong muốn
 5. Dedication (n): Sự cống hiến

2. Câu hỏi IELTS Speaking Part 3

2.1. Do young people in your nation like physical activity?

In my country, young people generally have a mixed attitude towards physical activity. There is a growing awareness of the importance of staying physically active for a healthy lifestyle, so many young individuals do engage in various forms of physical activity, such as sports, gym workouts, or outdoor activities. However, there are also those who lead more sedentary lifestyles due to the demands of academics or technology-related activities like spending long hours on smartphones or computers.

Từ vựng:

 • Sedentary: Ít hoạt động thể chất
 • Academics: Học thuật

2.2. How important do you see physical education classes will be? Why?

I believe that physical education classes will continue to be of great importance, and perhaps even more so in the future. The sedentary nature of modern life, with the prevalence of desk jobs and screen time, makes it crucial for students to have access to physical education. These classes not only promote physical fitness but also teach essential life skills such as teamwork, discipline, and stress management. Additionally, they contribute to preventing health issues like obesity, which is becoming a significant concern globally.

Từ vựng:

 • Crucial: Quan trọng, quyết định
 • Discipline: Kỷ luật
 • Prevent: Ngăn ngừa
 • Obesity: Béo phì

2.3. To what extent do you believe children’s physical education programs influence their maturation?

Physical education programs play a significant role in children’s maturation. They help in developing not only physical fitness but also important life skills. Through physical education, children learn about the value of discipline, teamwork, and the importance of setting and achieving goals. Moreover, it can foster a lifelong interest in sports and physical activity, which contributes to a healthier lifestyle throughout their lives.

Từ vựng:

 • Maturation: Sự trưởng thành
 • Foster: Nuôi dưỡng, khuyến khích
 • Lifelong: Suốt đời
 • Interest: Sự quan tâm, hứng thú
 • Life skills: Kỹ năng sống

2.4. How often do Vietnamese exercise, and what kinds of activities do they enjoy?

In Vietnam, the frequency of exercise varies among individuals. Some people exercise regularly, while others do not prioritize physical activity in their daily routines. The types of activities people enjoy also differ widely. Cricket is undoubtedly the most popular sport in India, and it’s played extensively across the country. However, there is also a growing interest in fitness-related activities like yoga, aerobics, and gym workouts, especially in urban areas.

Từ vựng:

 • Extensively: Rộng rãi
 • Prioritize: Ưu tiên
 • Aerobics: Bài tập thể dục

Đề này được xuất hiện tại:

Hy vọng với bài mẫu và một số từ vựng Describe a sportsperson you admire phía trên sẽ giúp các bạn dễ dàng nói về thần tượng thể thao của mình trong IELTS Speaking nhé. Chúc các bạn thành công!


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại khu vực TPHCM, các bạn có thể tham khảo các khóa học IELTS tại IELTS CITY nhé !

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!