Describe a routine you have in your life that you enjoy – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Describe a routine you have in your life that you enjoy là đề IELTS Speaking part 2 thuộc topic Routine. Ở dạng đề này các sẽ kể về một thói quen trong cuộc sống mà bạn cảm thấy thích. Để nắm được các triển khai ý và cách trả lời tốt, các bạn cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5+ và những từ vựng highlight phía sau nhé!

Describe a routine you have in your life that you enjoy - Bài mẫu IELTS Speaking Part 2
Describe a routine you have in your life that you enjoy – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Describe a routine you have in your life that you enjoy 

Part 2: Describe a routine you have in your life that you enjoy
You should say:
– What it is
– How often do you do it
– Is it easy to stick to that routine
And explain how you feel about it

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

One routine I have in my life that I really enjoy is my evening reading routine. Every night before bed, I make sure to set aside at least 30 minutes to an hour to read a book. I find that this routine really helps me to wind down after a busy day, and it’s a great way to escape into another world and forget about any stress or worries I may have.

I try to read a mix of fiction and non-fiction books, depending on my mood and interests at the time. Sometimes I’ll read a classic novel, and other times I’ll choose something more contemporary or educational. Whatever I choose to read, I always make sure to turn off My phone and keep myself away from all the distractions, so I can fully immerse myself in the book.

When it comes to sticking to this routine, I would say that it’s generally pretty easy for me. I have always been an avid reader, and I find that making it a regular part of my evening routine helps me to prioritize it and make sure that I don’t skip it.

As for how I feel about this routine, I would say that I absolutely love it. Reading is one of my favorite hobbies, and I always look forward to the time I get to spend with a good book. I find that it helps me to relax and unwind, and it’s a great way to learn new things or escape into a different world for a little while. Overall, my evening reading routine is a really important part of my day that I truly enjoy.

Từ vựng Highlight

  • set aside: đề dành (thời gian)
  • Wind down: Thư giãn
  • Unwind: Thư giãn
  • Contemporary: nghệ thuật đương đại
  • Immerse oneself in something: đắm chìm trong thứ gì đó
  • Stick to: Bám theo, duy trì
  • avid reader: người ham đọc sách
  • Prioritize: ưu tiên

Bản dịch

Một thói quen tôi thực sự thích thú trong cuộc sống là thói quen đọc sách buổi tối của tôi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đảm bảo dành ra ít nhất 30 phút đến một tiếng để đọc sách. Tôi thấy rằng thói quen này thực sự giúp tôi thư giãn sau một ngày bận rộn và đó là một cách tuyệt vời để trốn sang một thế giới khác và quên đi mọi căng thẳng hay lo lắng mà tôi có thể gặp phải.

Tôi cố gắng đọc kết hợp giữa sách hư cấu và sách phi hư cấu, tùy thuộc vào tâm trạng và sở thích của tôi vào thời điểm đó. Đôi khi tôi sẽ đọc một cuốn tiểu thuyết cổ điển, và những lúc khác tôi sẽ chọn thứ gì đó hiện đại hơn hoặc mang tính giáo dục hơn. Dù tôi chọn đọc gì, tôi luôn đảm bảo tắt điện thoại và tránh xa mọi thứ gây xao nhãng, để tôi có thể đắm mình hoàn toàn vào cuốn sách.

Khi nói đến việc tuân thủ thói quen này, tôi sẽ nói rằng nó khá dễ dàng đối với tôi. Tôi luôn là một người ham đọc sách và tôi thấy rằng việc biến nó thành một phần thường xuyên trong thói quen buổi tối của mình sẽ giúp tôi luôn ưu tiên nó và đảm bảo rằng tôi không bỏ qua nó.

Đối với cảm giác của tôi về thói quen này, tôi sẽ nói rằng tôi hoàn toàn thích nó. Đọc sách là một trong những sở thích yêu thích của tôi và tôi luôn mong chờ thời gian dành cho một cuốn sách hay. Tôi thấy rằng nó giúp tôi thư giãn và thả lỏng, và đó là một cách tuyệt vời để học những điều mới hoặc trốn sang một thế giới khác trong một thời gian ngắn. Nhìn chung, thói quen đọc sách buổi tối của tôi là một phần thực sự quan trọng trong ngày mà tôi thực sự thích thú.

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ bài mẫu band 7.5 của đề “Describe a routine you have in your life that you enjoy” – IELTS Speaking Part 2 cùng với những từ vựng hay. Hy vọng rằng bạn qua bài mẫu này, bạn có thể nắm được cách triển khai ý và ghi điểm thật tốt khi gặp dạng đề này nhé. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Để chuẩn bị tốt hơn cho phần thi IELTS Speaking, các bạn có thể tham khảo thêm tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ielts city group 1
ielts city team
ielts city teacher

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ