Describe a piece of technology that you find difficult to use – Đề thi IELTS Speaking ngày 28.01.2023

Cùng IELTS CITY tham khảo đề thi IELTS Speaking ngày 28.01.2023 với chủ đề “Describe a piece of technology that you find difficult to use”. Đây là một dạng đề mang nhiều tính mới đối với kỳ thi IELTS Quý 1 dạo gần đây. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng, IELTS CITY sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách triển khai bài nói với nhiều từ vựng hay về “Technology” và một vài mẫu câu hữu ích để ghi điểm cao hơn trong phần thi IELTS Speaking nhé!

Describe a piece of technology that you find difficult to use - Đề thi IELTS Speaking ngày 28.01.2023
Describe a piece of technology that you find difficult to use – Đề thi IELTS Speaking ngày 28.01.2023

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 28.01.2023

Part 2: Describe a piece of technology that you find difficult to use
You should say:
➢ When did you get it?
➢ What did you get it for?
➢ How often do you use it?
And explain how do you feel about it.

Đề bài tương tự: Describe a piece of technology that you feel difficult to use (Đề thi ngày 04.02.2023)

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Even though I bought a brand new dishwasher for a significant amount, I discovered that it is pretty tricky to use. I downloaded an app that allowed me to make online purchases and paid for it about a month ago to save time and concentrate on other matters. Although I was excited about the possibilities it presented, its actual use has presented many challenges for me.

The intricate user interface of the gadget has proven to be one of the most challenging obstacles for me to overcome. Dishwashers are made up of several movable parts, each of which is responsible for a particular operation; however, I have a hard time locating these parts and am not very knowledgeable about their purposes. Because of this, I often struggle to find and make use of all the equipment required to perform the chore of dishwashing successfully. Because the gadget is not particularly user-friendly, it is difficult for me to study and alter the settings so that they are to my taste. This is an additional drawback.

I run the dishwasher at least once every day since it is one of the pieces of equipment in my home that gets the most usage. On the other hand, as a result of the difficulties mentioned, I often find that I spend more time trying to figure out how to utilize the gadget than I actually use it to do things.

I’ve run into many issues with these dishwashers, and I’m really dissatisfied with how the entire thing has gone. The software’s features and capabilities are excellent; nevertheless, it is challenging to use daily due to the complexity of the interface and the software’s lack of user-friendliness. Despite this, the software’s specifications and capabilities are relatively extraordinary. My expectations for the development of this technology were rather lofty, but they were in no way satisfied by the outcome.

Từ vựng

  • intricate [adj]:  phức tạp
  • user interface [n]: giao diện người dùng
  • user-friendly [adj]: thân thiện với người dùng
  • alter [v] : thay đổi, điều chỉnh
  • usage [n]: sử dụng
  • dissatisfied [adj]:  không hài lòng, không thỏa mãn
  • complexity [n]: sự phức tạp
  • lofty [adj]: cao

Bỏ túi ngay: Từ vựng IELTS về chủ đề Technology (Công Nghệ)

Bản dịch

Mặc dù tôi đã mua một chiếc máy rửa chén mới toanh với số tiền đáng kể, nhưng tôi phát hiện ra rằng nó khá khó sử dụng. Tôi đã tải xuống một ứng dụng cho phép tôi mua hàng trực tuyến và đã trả tiền cho ứng dụng này khoảng một tháng trước để tiết kiệm thời gian và tập trung vào những vấn đề khác. Mặc dù tôi rất hào hứng với những khả năng mà ứng dụng mang lại, nhưng việc sử dụng ứng dụng thực tế đã đặt ra nhiều thách thức đối với tôi.

Giao diện người dùng phức tạp là một ttrongnhuwnxg trở ngại khó khăn để tôi có thể vượt qua. Máy rửa bát được tạo thành từ một số bộ phận có thể di chuyển được, mỗi bộ phận chịu trách nhiệm cho một hoạt động cụ thể; Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn trong việc xác định các bộ phận này và không hiểu rõ lắm về mục đích của chúng. Vì thế, tôi thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và sử dụng tất cả các thiết bị cần thiết để thực hiện thành công công việc rửa bát đĩa. Vì tiện ích này không đặc biệt thân thiện với người dùng nên tôi gặp khó khăn trong việc nghiên cứu và thay đổi các cài đặt sao cho phù hợp với sở thích của mình. Đây là một nhược điểm kèm theo.

Tôi khởi động máy rửa chén ít nhất một lần mỗi ngày vì nó là một trong những thiết bị được sử dụng nhiều nhất trong nhà tôi. Mặt khác, như đã mô tả ở trên, tôi dành hầu hết thời gian để tìm cách sử dụng chúng thay vì thực sử khởi chạy máy để rửa bát.

Tôi đã gặp rất nhiều vấn đề với những chiếc máy rửa bát này và cảm thấy không hài lòng với chuyện đó. Các tính năng và khả năng của phần mềm khá xuất sắc; tuy nhiên, thật khó để sử dụng hàng ngày do sự phức tạp của giao diện và thiếu thân thiện với người dùng. Mặc dù vậy, các thông số kỹ thuật và khả năng của phần mềm tương đối đặc biệt. Kỳ vọng của tôi đối với sự phát triển của công nghệ này khá cao, nhưng họ không hài lòng với kết quả.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Tặng lệ phí thi IELTS 4.750.000 VNĐ
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Tặng lệ phí thi IELTS 4.750.000 VNĐ
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 28.01.2023

2.1. Do you find it difficult to use the latest technology? 

Actually, in contrast, I think it’s a lot less complicated to use modern technological gadgets than it was even a decade ago. In my view, as technology advances towards the “4.0” age, everything will become more up-to-date in the direction of simplicity, comfort, and convenience for consumers. In the past, it would have been more challenging because technological concepts were less well-defined and there were fewer resources available for learning how to use them. Today, however, everything is much simpler: all you need is a little help from a friend or to watch a short video tutorial on YouTube.

Dịch:

Thực ra, ngược lại, tôi nghĩ việc sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại ít phức tạp hơn nhiều so với cách đây một thập kỷ. Theo tôi, khi công nghệ tiến lên thời đại 4.0, mọi thứ sẽ trở nên cập nhật hơn theo hướng đơn giản, thoải mái và thuận tiện cho người tiêu dùng. Trước đây, nó sẽ khó khăn hơn vì các khái niệm công nghệ ít được xác định rõ ràng hơn và có ít tài nguyên hơn để học cách sử dụng chúng. Tuy nhiên, ngày nay, mọi thứ đơn giản hơn nhiều: tất cả những gì bạn cần là một chút trợ giúp từ bạn bè hoặc xem một video hướng dẫn ngắn trên YouTube.

2.2. How will older people use technology?

In my opinion, it is possible for older people to learn how to use technology with the help of younger members of their families or friends. Because of what I’ve previously said, in the not-too-distant future, technology will become extremely easy, practical, and user-friendly; as a result, if senior people are willing to listen to instructions from others, it is probable that they will know how to use it. Besides, many contemporary electronics are able to react to spoken orders, so all that is required of them is to issue one.

Dịch:

Theo tôi, người lớn tuổi có thể học cách sử dụng công nghệ với sự giúp đỡ của các thành viên trẻ tuổi trong gia đình hoặc bạn bè của họ. Vì những gì tôi đã nói trước đây, trong một tương lai không xa, công nghệ sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng, thiết thực và thân thiện với người dùng; kết quả là, nếu những người lớn tuổi sẵn sàng lắng nghe hướng dẫn từ người khác, có khả năng họ sẽ biết cách sử dụng nó. Ngoài ra, nhiều thiết bị điện tử hiện đại có thể phản ứng với các mệnh lệnh được nói, do đó, tất cả những gì được yêu cầu ở chúng là đưa ra một mệnh lệnh.     

Để chuẩn bị tốt hơn cho phần thi IELTS Speaking, các bạn có thể tham khảo thêm tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC nhé!

Hy vọng với bài mẫu về chủ đề Describe a piece of technology that you find difficult to use – đề thi IELTS Speaking ngày 28.01.2023 sẽ giúp các bạn có thêm cách trả lời câu hỏi ở dạng đề này và đạt được band điểm mình mong muốn. Chúc các bạn luyện thi Speaking thật tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ielts city group 1
ielts city team
ielts city teacher

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ