IELTS CITY

Describe a happy experience in your childhood that you remember well – Bài mẫu Speaking Part 2 & 3

Describe a happy experience in your childhood that you remember well là dạng đề Describe an event mô tả trải nghiệm vui về thời thơ ấu của bạn. Để có thể trả lời thật tốt cho dạng đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5 cùng với cách triển khai ý và từ vựng hay phía sau nhé!

Describe a happy experience in your childhood that you remember well - Bài mẫu speaking part 2&3
Describe a happy experience in your childhood that you remember well – Bài mẫu speaking part 2&3

1. Bài mẫu Describe a happy experience in your childhood that you remember well – Part 2

Part 2: Describe a happy childhood event you remember.
You should say:
– what it is
– when it happened
– how you felt at the time
And explain why you remember this particular occasion.

Tên đề tương tự: Describe a happy childhood event you remember

Dàn ý

I. Introduction

 • Introduce the topic of a happy childhood experience

II. Description of the experience

 • Mention the age at which the experience took place
 • Describe the setting of the beach during summer holidays
 • Express the excitement and anticipation leading up to the trip

III. Details of the experience

 • Explain the sensory elements of the beach (smell, feel, sound)
 • Share activities like building sandcastles, playing in the water, and collecting seashells
 • Include involvement of family members in the fun activities

IV. Reflection on the experience

 • Express feelings of nostalgia and happiness when recalling the memory
 • Highlight the importance of family, nature, and simplicity
 • Mention the carefree nature of childhood and the sense of endless possibilities

V. Conclusion

 • Summarize the significance of the beach trip as a cherished memory
 • Emphasize the value of small moments of happiness and meaningful bonds with loved ones.

Trước khi tham khảo bài mẫu bạn nên học cách trả lời Speaking Part 2 trước nhé!

Bài mẫu 7.5:

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

When I think back to my childhood, one particular experience stands out as an incredibly happy memory. It was the time when I was around nine years old and my family took a trip to the beach during the summer holidays.

We had been planning this excursion for weeks, and the anticipation leading up to it was palpable. On the day of our adventure, the sun was shining brightly, and the azure sky seemed to stretch endlessly before us. As soon as we arrived, my younger sister and I dashed toward the water, giggling with excitement.

The beach was a magical place for me as a child. The salty smell of the ocean, the softness of the sand beneath my toes, and the rhythmic sound of the waves crashing against the shore created a sense of tranquility and joy. I remember building sandcastles with my sister, racing each other to the water’s edge, and collecting seashells as precious treasures.

As the day progressed, my parents joined in the fun. We played beach volleyball together, took long walks along the shore, and indulged in refreshing ice creams. The laughter and happiness shared among us were truly infectious. I recall the warm sun on my skin, the feeling of freedom as I ran barefoot, and the simple joy of being surrounded by loved ones.

Reflecting on this experience now brings a sense of nostalgia and immense happiness. The memories of that day have stayed with me throughout the years, reminding me of the importance of family, the beauty of nature, and the simplicity of happiness. It was a carefree time when worries were few and life felt full of endless possibilities.

In conclusion, my childhood beach trip remains a cherished memory. The joy, laughter, and connection I experienced with my family during that time continue to warm my heart. It serves as a reminder to appreciate the small moments of happiness in life and to hold onto the bonds that bring us the most joy.

Tham khảo bài mẫu cùng chủ đề:

Từ vựng

 • Palpable (adj): Rõ rệt
 • Azure (adj): Màu xanh da trời
 • Tranquility (n): Sự yên tĩnh
 • Indulge (v): Nuông chiều
 • Barefoot (n): Chân trần
 • Nostalgia (n): Nỗi nhớ nhung, hoài niệm
 • Immense (adj): To lớn
 • Cherished (adj): Quý giá
 • Possibility (n): Cơ hội
 • Bond (n):  Mối liên kết

Bản dịch

Khi tôi nghĩ lại thời thơ ấu của mình, một trải nghiệm đặc biệt nổi bật như một kỷ niệm vô cùng hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian khi tôi khoảng chín tuổi và gia đình tôi đã có một chuyến đi biển trong kỳ nghỉ hè.

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến du ngoạn này trong nhiều tuần và có thể cảm nhận được sự mong đợi dẫn đến nó. Vào ngày chúng tôi phiêu lưu, mặt trời chiếu sáng rực rỡ và bầu trời trong xanh dường như trải dài vô tận trước mặt chúng tôi. Ngay khi chúng tôi đến nơi, em gái tôi và tôi lao xuống nước, cười khúc khích thích thú.

Bãi biển là một nơi kỳ diệu đối với tôi khi còn nhỏ. Mùi mặn của biển, sự mềm mại của cát dưới chân tôi, và âm thanh nhịp nhàng của những con sóng vỗ vào bờ tạo nên một cảm giác yên bình và vui vẻ. Tôi nhớ mình đã cùng em gái xây lâu đài cát, đua nhau ra mép nước và thu thập vỏ sò như những báu vật quý giá.

Khi ngày trôi qua, bố mẹ tôi cũng tham gia vào cuộc vui. Chúng tôi chơi bóng chuyền bãi biển cùng nhau, đi dạo dọc bờ biển và thưởng thức những cây kem mát lạnh. Tiếng cười và niềm hạnh phúc được chia sẻ giữa chúng tôi thực sự có sức lan tỏa. Tôi nhớ lại ánh nắng ấm áp trên da, cảm giác tự do khi chạy chân trần và niềm vui giản dị khi được ở bên những người thân yêu.

Suy ngẫm về trải nghiệm này bây giờ mang lại một cảm giác hoài cổ và hạnh phúc vô cùng. Những kỷ niệm của ngày hôm đó đã ở lại với tôi trong suốt những năm qua, nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của gia đình, vẻ đẹp của thiên nhiên và sự giản dị của hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian vô tư khi ít phải lo lắng và cuộc sống tràn đầy những khả năng vô tận.

Tóm lại, chuyến đi biển thời thơ ấu của tôi vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ. Niềm vui, tiếng cười và sự kết nối mà tôi đã trải qua với gia đình trong thời gian đó tiếp tục sưởi ấm trái tim tôi. Nó như một lời nhắc nhở rằng hãy trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống và giữ chặt những sợi dây mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui nhất.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

Trước khi tham khảo các câu trả lời mẫu sau đây bạn nên học cách trả lời Speaking Part 3 trước nhé!

2.1. How do childhood experiences contribute to a person’s overall happiness in adulthood?

Childhood experiences play a significant role in shaping a person’s overall happiness in adulthood. Positive experiences during childhood, such as a nurturing and supportive family environment, opportunities for learning and growth, and joyful memories, can lay a strong foundation for emotional well-being in later life. These experiences provide a sense of security, belonging, and resilience, which contribute to overall happiness. For instance, a child who grows up in a loving and supportive family tends to develop healthy relationships and a positive self-image, leading to greater satisfaction and contentment in adulthood.

Từ vựng:

 • Resilience (n): sự kiên cường
 • Foundation (n): Nền tảng
 • Contentment (n): Sự hài lòng

Dịch:

Những trải nghiệm thời thơ ấu đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hạnh phúc tổng thể của một người khi trưởng thành. Những trải nghiệm tích cực trong thời thơ ấu, chẳng hạn như môi trường gia đình nuôi dưỡng và hỗ trợ, cơ hội học tập và phát triển, và những kỷ niệm vui vẻ, có thể tạo nền tảng vững chắc cho tình cảm hạnh phúc trong cuộc sống sau này. Những trải nghiệm này mang lại cảm giác an toàn, thân thuộc và khả năng phục hồi, góp phần tạo nên hạnh phúc chung. Ví dụ, một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình yêu thương và hỗ trợ có xu hướng phát triển các mối quan hệ lành mạnh và hình ảnh bản thân tích cực, dẫn đến sự hài lòng và mãn nguyện hơn khi trưởng thành.

2.2. In what ways can happy childhood memories impact a person’s emotional well-being?

Happy childhood memories have a profound impact on a person’s emotional well-being. These memories serve as a source of comfort, joy, and inspiration throughout life. They create a positive emotional anchor that individuals can rely on during challenging times. Recalling happy childhood memories can evoke feelings of nostalgia, warmth, and happiness, which can uplift one’s mood and boost overall emotional well-being. Furthermore, these memories can provide a sense of identity and belonging, strengthening one’s self-esteem and resilience in the face of adversity.

Từ vựng:

 • Profound (adj): Sâu sắc
 • Anchor (n): Một điểm tựa

Dịch:

Những kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu có tác động sâu sắc đến cảm xúc hạnh phúc của một người. Những ký ức này đóng vai trò là nguồn an ủi, niềm vui và cảm hứng trong suốt cuộc đời. Họ tạo ra một điểm neo cảm xúc tích cực mà các cá nhân có thể dựa vào trong thời gian thử thách. Nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu có thể gợi lên cảm giác hoài niệm, ấm áp và hạnh phúc, có thể nâng cao tâm trạng của một người và tăng cường sức khỏe cảm xúc nói chung. Hơn nữa, những ký ức này có thể mang lại cảm giác về bản sắc và sự thuộc về, củng cố lòng tự trọng và khả năng phục hồi của một người khi đối mặt với nghịch cảnh.

2.3. Do you think it’s important for parents to create opportunities for their children to have memorable experiences? Why or why not?

Yes, it is crucial for parents to create opportunities for their children to have memorable experiences. Memorable experiences shape a child’s development, fostering social, cognitive, and emotional growth. These experiences expose children to new environments, challenges, and perspectives, which expand their horizons and stimulate their curiosity. They offer opportunities for learning, creativity, and self-discovery. Memorable experiences also promote bonding within the family, as shared adventures create lasting connections and cherished memories. Overall, such experiences contribute to a well-rounded upbringing and help children develop into confident, resilient, and fulfilled individuals.

Từ vựng:

 • Crucial (adj): Quan trọng
 • Foster (v): Nuôi dưỡng, tạo điều kiện
 • Horizon (n): Tầm nhìn

Dịch: 

Đúng vậy, điều quan trọng là cha mẹ phải tạo cơ hội cho con mình có những trải nghiệm đáng nhớ. Những trải nghiệm đáng nhớ định hình sự phát triển của trẻ, thúc đẩy sự phát triển về mặt xã hội, nhận thức và cảm xúc. Những trải nghiệm này giúp trẻ tiếp xúc với những môi trường, thử thách và quan điểm mới, giúp mở rộng tầm nhìn và kích thích trí tò mò của trẻ. Họ cung cấp cơ hội học tập, sáng tạo và khám phá bản thân. Những trải nghiệm đáng nhớ cũng thúc đẩy sự gắn kết trong gia đình, vì những cuộc phiêu lưu được chia sẻ sẽ tạo ra những kết nối lâu dài và những kỷ niệm đáng trân trọng. Nhìn chung, những trải nghiệm như vậy góp phần tạo nên một nền giáo dục toàn diện và giúp trẻ phát triển thành những cá nhân tự tin, kiên cường và viên mãn.

2.4. Can you discuss any long-term effects of positive childhood experiences on family relationships?

Positive childhood experiences can have long-term effects on family relationships. When children grow up in an environment filled with love, support, and positive interactions, they tend to develop strong emotional bonds with their family members. These bonds lay the foundation for healthy and fulfilling relationships in adulthood. Positive childhood experiences create a sense of trust, open communication, and empathy within the family unit. They foster a deep sense of connection and understanding, enabling family members to navigate challenges together and maintain strong ties over time. Additionally, these positive experiences often shape the values and beliefs that family members hold dear, leading to shared traditions and a sense of belonging that can be passed down through generations.

Từ vựng:

 • Fulfilling (adj): Thỏa mãn, đáng giá
 • Empathy (n): Sự thông cảm
 • Belonging (n): Sự thuộc về, sự có cảm giác thân thuộc

Dịch:

Những trải nghiệm tích cực thời thơ ấu có thể có tác động lâu dài đến các mối quan hệ gia đình. Khi trẻ lớn lên trong một môi trường tràn ngập tình yêu thương, sự hỗ trợ và những tương tác tích cực, chúng có xu hướng phát triển mối quan hệ tình cảm bền chặt với các thành viên trong gia đình. Những trái phiếu này đặt nền tảng cho các mối quan hệ lành mạnh và trọn vẹn ở tuổi trưởng thành. Những trải nghiệm tích cực thời thơ ấu tạo ra cảm giác tin tưởng, giao tiếp cởi mở và đồng cảm trong đơn vị gia đình. Chúng nuôi dưỡng cảm giác kết nối và thấu hiểu sâu sắc, cho phép các thành viên trong gia đình cùng nhau vượt qua các thử thách và duy trì mối quan hệ bền chặt theo thời gian. Ngoài ra, những trải nghiệm tích cực này thường định hình các giá trị và niềm tin mà các thành viên trong gia đình yêu quý, dẫn đến các truyền thống chung và cảm giác thân thuộc có thể được truyền qua nhiều thế hệ.

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ bài mẫu Describe a happy experience in your childhood that you remember well – Speaking Part 2 & 3 cùng với nhiều từ vựng hay. Hy vọng rằng các bạn có thể nắm rõ được các trả lời cho chủ đề này và ghi điểm thật tốt cho kỳ thi IELTS Speaking sắp tới của mình nhé!

🔔Cập nhật: Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 mới nhất từ IDP và BC


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS chất lượng tại TP.HCM, các bạn có thể tham khảo các khóa học luyện thi IELTS tại IELTS CITY nhé

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!