IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18.02.2023

Đề thi IELTS Writing task 2 ngày 18.02.2023 là dạng bài Cause and Effect thuộc topic Family. Trong đề này chúng ta sẽ bàn luận về việc nhiều người tại nhiều quốc gia khác dành nhiều thời gian bên ngoài gia đình hơn. Các bạn hãy cùng tham khảo bài mẫu band 7.5+ sau đây để nắm được cách triên khai ý cho dạng đề này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18.02.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18.02.2023

1. Đề thi IELTS Writing task 2 ngày 18.02.2023

Task 2: People in many countries spend more and more time far away from their families. Why does this happen and what effects will it have on them and their families?

Dạng bài: Cause and Effect

Topic: Family

2. Dàn bài

 • Introduction:
  • Paraphrase đề bài: An increased number of people are living at a distance from their families.
  • Trả lời khái quát yêu cầu đề bài: Cause is modernity. Lead to significant changes on both sides.
 • Body paragraph 1: First cause.
  • Main idea: People look for job or education opportunities.
  • Explanation: Easy to travel → more and more people move to foreign (more developed) countries to work or study.
 • Body paragraph 2: Second cause.
  • Main idea: Young people want to have more freedom.
  • Example: Recent survey in South Korea (2023): many young people have not left Seoul to return home during Lunar New Year. Enjoyed being alone.
 • Body paragraph 3: Effects.
  • Pros:
   • Those who live far away from their families: open to life-changing doors.
   • Their families: the reduction in living costs; financial support from their child or spouse. 
  • Cons: Lacking connection → loneliness and depression.
 • Conclusion:
  • Causes: finding jobs and studying abroad, wanting to live independently from parents.
  • Effects: (+) new opportunities, financial benefits, (-) disconnection.

Đọc thêm: Cách viết IELTS Writing task 2 đạt điểm tối đa cho từng dạng bài

3. Bài viết

An increased number of people are living at a distance from their families, sometimes halfway around the world, as a result of modernity. This certainly leads to significant changes for both the people who leave home and their loved ones.

The modern world, with its ample means of transportation, has made it easier than ever before for people seeking job and education opportunities abroad. A direct result of this is the growing number of migrants, permanent or temporary, usually from a less developed country to a more developed one.

Modernity also accounts for the pursuit of an autonomous lifestyle among the youth. A recent survey has shown that during the traditional Lunar New Year’s celebration in 2023, many young Koreans who moved to Seoul for college or work decided to remain in the city instead of returning home. The majority of them explained that they felt more comfortable celebrating the occasion alone.

This phenomenon can bring about both pros and cons. As for those who live distantly from their families, being open to life-changing doors is perhaps the most major gain. Meanwhile, their families could more or less benefit from the reduction in living costs; some could even receive financial support from their child or spouse. However, lacking connection is probably the biggest loss for both. Not seeing their family members around for a long time could produce serious consequences, from loneliness to depression.

In conclusion, living away from one’s family is a choice made by those who hope to build their career or obtain their degree overseas and also by youngsters who wish to live independently of their parents. The outcomes of this trend involve positive ones, such as new opportunities and financial benefits, and negative ones, such as disconnection.

291 words – Band 7.5+ – Written by IELTS City

4. Từ vựng Highlight

 1. Modernity [n]: the quality or condition of being modern (tính hiện đại).
 2. Ample [adj]: enough or more than enough (phong phú).
 3. Seek (something) [v]: to look for something/somebody (tìm kiếm). 
 4. Migrant [n]: a person who moves from one place to another in order to find work or better living conditions (người di cư).
 5. Account for something [v]: to explain the reason for something (giải thích cho điều gì).
 6. Pursuit [n]: the act of looking for or trying to get something (sự theo đuổi).

→ The pursuit of something

 1. Autonomous [adj]: (of a person) able to do things and make decisions without help from anyone else (tự chủ).
 2. Bring about something [phrasal verb]: to make something happen (đem lại cái gì).
 3. Life-changing [adj]: having such a big effect that it changes somebody’s life (thay đổi cuộc đời).
 4. Gain [n]: an advantage or improvement (lợi ích).
 5. Loss [n]: the state of no longer having something or as much of something; the process that leads to this (mất mát).
 6. Spouse [n]: a husband or wife (chồng hoặc vợ).
 7. Consequence [n]: a result of something that has happened, especially an unpleasant result (hậu quả).
 8. Overseas [adv]: to or in a foreign country, especially those separated from your country by the sea or ocean (hải ngoại).
 9. Outcome [n]: the result or effect of an action or event (kết quả).

5. Bản dịch

Ngày càng có nhiều người sống xa gia đình, đôi khi cách xa nửa vòng trái đất, là hệ quả của tính hiện đại. Điều này chắc chắn dẫn đến những thay đổi đáng kể cho cả những người xuất gia và những người thân yêu của họ.

Thế giới hiện đại, với các phương tiện giao thông phong phú, đã giúp mọi người tìm kiếm cơ hội việc làm và giáo dục ở nước ngoài dễ dàng hơn bao giờ hết. Hệ quả trực tiếp của điều này là số lượng người di cư, vĩnh viễn hoặc tạm thời, thường từ một quốc gia kém phát triển hơn đến một quốc gia phát triển hơn ngày càng tăng.

Tính hiện đại cũng giải thích cho việc theo đuổi lối sống tự chủ trong giới trẻ. Một cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng trong dịp đón Tết cổ truyền năm 2023, nhiều thanh niên Hàn Quốc chuyển đến Seoul để học đại học hoặc làm việc đã quyết định ở lại thành phố thay vì trở về nhà. Phần lớn trong số họ giải thích rằng họ cảm thấy thoải mái hơn khi ăn mừng dịp này một mình.

Hiện tượng này có thể mang lại cả ưu và nhược điểm. Đối với những người sống xa gia đình, được mở ra những cánh cửa thay đổi cuộc đời có lẽ là lợi ích lớn nhất. Trong khi đó, gia đình họ ít nhiều được hưởng lợi từ việc giảm chi phí sinh hoạt; một số thậm chí có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ con cái hoặc vợ/chồng của họ. Tuy nhiên, thiếu kết nối có lẽ là mất mát lớn nhất đối với cả hai. Không gặp các thành viên gia đình trong một thời gian dài có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, từ sự cô đơn đến trầm cảm.

Tóm lại, sống xa gia đình là lựa chọn của những người hy vọng xây dựng sự nghiệp hoặc lấy bằng cấp ở nước ngoài và cả những người trẻ muốn sống độc lập với cha mẹ. Kết quả của xu hướng này bao gồm những điểm tích cực, chẳng hạn như cơ hội mới và lợi ích tài chính, lẫn tiêu cực, chẳng hạn như mất kết nối.

Trong bài mẫu vừa rồi, IELTS CITY đã hướng dẫn các bạn cách triển khai Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18.02.2023 một cách chi tiết nhất. Hy vọng bài viết hữu ích này sẽ giúp bạn ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! Chúc các bạn thi đạt được band điểm mong muốn!

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi IELTS Writing 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC để có thể nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất và đầy đủ nhất trong năm 2023 này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!