IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15.04.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15.04.2023 là dạng đề Line Graph. Đây là dạng đề xuất hiện khá thường xuyên trong IELTS Writing Task 1. Biểu đồ trong dạng đề này cho ta thấy lượng bột gỗ, gỗ và giấy được sản xuất từ năm 1980 đến 2000 tại một quốc gia Châu Âu. Để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo dàn ý, bài mẫu và từ vựng hay tại bài viết này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 1 ngày 15.04.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 1 ngày 15.04.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15.04.2023

Task 1: The graph below shows the production of three forest industry products in a European country, namely timber, pulp, and paper from 1980 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make a comparison where relevant.

Biểu đồ đề thi IELTS Writing task 1 ngày 15.04.2023 - Computer Based
Biểu đồ đề thi IELTS Writing task 1 ngày 15.04.2023 – Computer Based

2. Dàn bài

 1. Introduction: Paraphrase đề bài.
  1. The graph below → The graph (bỏ “below”).
  2. shows → represents.
  3. the production of → the amount of … produced.
  4. three forest industry products, namely timber, pulp and paper → wood pulp, timber, and paper.
  5. in a European country → in a European nation.
  6. from 1980 to 2000 → between 1980 and 2000. 
 2. Overview: Nhận xét những đặc điểm nổi bật (3–4 ý, bao gồm những xu hướng chính, và những điểm khác biệt).
  1. Sản lượng giấy tăng đáng kể và tương đối ổn định.
  2. Sản lượng bột gỗ chỉ tăng vừa phải và thỉnh thoảng chững lại. 
  3. Gỗ là sản phẩm duy nhất có biến động đáng kể.
 3. Details: Làm rõ những ý ở phần Overview bằng cách mô tả sự thay đổi qua các giai đoạn và dẫn số liệu cụ thể.
  1. Paragraph 1: Paper.
  2. Paragraph 2: Pulp.
  3. Paragraph 3: Timber.

Xem ngay: Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài

3. Sample Answer 7.5+

The graph represents the amounts of wood pulp, timber, and paper produced between 1980 and 2000 in a European nation.

Overall, the increase in paper production was substantial and relatively steady, while the quantity of wood pulp saw only moderate growth with occasional disruptions. In contrast, timber was the only product that witnessed significant fluctuations.

Paper production started at 4 million tonnes in 1980, climbing continuously to 9 million tonnes before a slight drop brought it down to 8 million tonnes in 1997–98. Eventually, the quantity recovered and peaked at 12 million tonnes in 2000.

Pulp had the highest starting point (6 million tonnes) among the three commodities but dropped by about 3.6 million tonnes by 1983. Then the figure immediately rose again, and in 1985 it tripled the previous level; however, there was not much growth in the following period (over 7–10 million tonnes).

The production of timber began with a dramatic rise between 1980 and 1985 (5–10 million tonnes), followed by a fall to just above 6 million tonnes until 1995. Within the last half decade, the figure rose again to 8 million tonnes but quickly declined once more.

192 words – Band 7+ – Written by IELTS CITY

Tham khảo: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 15.04.2023 (Agree or Disagree)

4. Từ vựng

 1. Represent /ˌreprɪˈzent/ [v]: to show somebody/something, especially in a picture (thể hiện).
 2. Occasional [adj, only before nouns]: happening or done sometimes but not often (thỉnh thoảng).
 3. Disruption [n]: a situation in which it is difficult for something to continue in the normal way; the act of stopping something from continuing in the normal way (sự gián đoạn).
 4. Witness something [v]: to be the place, period, organization, etc. in which particular events take place (chứng kiến; trải qua).
 5. Climb [v]: to increase in value or amount (tăng). 
 6. Recover [v]: to return to a normal state after an unpleasant or unusual experience or a period of difficulty (khôi phục).
 7. Commodity [n]: a product or a raw material that can be bought and sold (mặt hàng).
 8. Triple (something) [v]: to become, or to make something, three times as much or as many (tăng gấp ba; lớn gấp ba).
 9. Decade [n]: a period of ten years, especially a continuous period, such as 1910–1919 or 2000–2009 (thập kỷ). Lưu ý: từ này có thể phát âm theo 2 cách là /ˈdekeɪd/ hoặc /dɪˈkeɪd/.
 10. Decline [v]: to become smaller, fewer, weaker, etc. (sụt giảm).

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

5. Bản dịch

Biểu đồ thể hiện lượng bột gỗ, gỗ và giấy được sản xuất từ năm 1980 đến 2000 tại một quốc gia Châu Âu.

Nhìn chung, sản lượng giấy tăng đáng kể và tương đối ổn định, trong khi sản lượng bột gỗ chỉ tăng vừa phải và thỉnh thoảng có sự gián đoạn. Ngược lại, gỗ là sản phẩm duy nhất có biến động đáng kể.

Sản lượng giấy bắt đầu ở mức 4 triệu tấn vào năm 1980, liên tục tăng lên 9 triệu tấn trước khi giảm nhẹ xuống còn 8 triệu tấn vào năm 1997–98. Cuối cùng, sản lượng đã phục hồi và đạt đỉnh 12 triệu tấn vào năm 2000.

Bột giấy có xuất phát điểm cao nhất (6 triệu tấn) trong số ba mặt hàng nhưng đã giảm đi khoảng 3,6 triệu tấn vào năm 1983. Sau đó, con số này lập tức tăng trở lại, và vào năm 1985, nó đã tăng gấp ba lần mức trước đó; tuy nhiên, không có nhiều sự tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo (hơn 7–10 triệu tấn).

Việc sản xuất gỗ bắt đầu với sự gia tăng mạnh mẽ từ năm 1980 đến 1985 (5–10 triệu tấn), sau đó giảm xuống chỉ còn hơn 6 triệu tấn vào năm 1995. Trong nửa thập kỷ cuối, con số này lại tăng lên 8 triệu tấn nhưng lại nhanh chóng sụt giảm một lần nữa.

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đầy đủ dàn ý, từ vựng và bài mẫu band 7.0+ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15.04.2023. Hy vọng rằng các bạn sẽ nắm được cách triển khai ý tốt để ghi điểm thật cao khi gặp dạng đề này nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi IELTS Writing 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC để có thể nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất và đầy đủ nhất trong năm 2023 này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!