IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09.09.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09.09.2023 là dạng đề Table về phí nước tại 5 thành phố của Úc. Để có thể làm tốt đề bài này, các bạn hãy cùng IELTS CITY phân tích đề bài và tham khảo bài mẫu phía sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09.09.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09.09.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09.09.2023

The table shows the cost of water in 5 cities in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant.

Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09.09.2023
Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09.09.2023

2. Dàn bài:

 1. Phân tích đề:
 • Biểu đồ cho thấy tiền nước ở 5 thành phố tại Australia
 • Biểu đồ không có năm -> dùng thì hiện tại đơn, sử dụng cấu trúc so sánh
 1. Tổng quan
 • Trung bình, dân cư ở Perth trả chi phí nước nhiều nhất với trên 125KL, điều này ngược lại với Melbourne.
 • Giá tiền nước dưới 125KL cao nhất ở Sydney và thấp nhất ở Perth và Adelaide.
 1. Phân tích thân bài
 • Body 1: phân tích các thành phố có giá trên đơn vị nước tương đồng nhưng chênh lệch vì phí tổng
 • Body 2: phân tích các thành phố còn lại

Tham khảo các bài viết sau để luyện IELTS Writing Task 1 hiệu quả hơn:

3. Sample answer 7.5

The table gives information about how much water costs in five different cities in Australia.

Overall, the highest average cost of water use is seen in Perth with over 125 KL while the reverse is true for Melbourne. Notably, citizens in Sydney pay more money when using under 125KL in comparison with the other places.

Looking at Melbourne and Sydney, they both have the same prices for each kilometer no matter how much water is used, at $0.78 and $0.98 respectively. However, there is a significant discrepancy in the bill that each household has to pay, with the average amount of money for water in Sydney being the most expensive although people in Melbourne spend least. A similar pattern is witnessed in Brisbane, with its figures for both types of water capacity being roughly the same, at $0.81 per kiloliter for up to 125KL and $0.84 per kiloliter for more than 125KL. Although paying the second most expensive price per kiloliter of water, people in Brisbane still pay less in water bills, at $310, only higher than Melbourne.

Turning to Perth and Adelaide, both cities charge the same price for each kiloliter, at $0.42, when using less than 125KL. Nevertheless, when the water usage exceeds 125 KL, the former pays $0.5 higher for each kiloliter than the latter, at $1.5 and $1.0 in return. Likewise, most money in the average bill is paid in Perth, at $332, which is slightly higher than Adelaide, at $312.

4. Từ vựng highlight

 • the highest average cost of water use: chi phí nước trung bình cao nhất
 • the reverse is true for: ngược lại
 • respectively: lần lượt
 • being the most expensive: trở thành đắt nhất
 • A similar pattern is witnessed: Một mô hình tương tự được chứng kiến
 • the former: cái trước
 • the latter: cái sau

Hy vọng với bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09.09.2023 trên, bạn có thể nắm được cách trả lời và phân tích đề bài chi tiết khi gặp dạng đề tương tự nhé. IELTS CITY chúc các bạn luyện IELTS Writing thành công!

Cập nhật: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất từ IDP và BC


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, bạn có thể tham khảo các khóa luyện thi IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!